Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Tablety pro podporu distanční výuky pro žáky

Společnost Metrostav, a.s. věnovala včera škole deset tabletů iGET, které budeme moci půjčit našim žákům, aby se mohli zapojit do distanční výuky. Tablety včetně ochranného pouzdra přinesl do školy její zástupce Ing. Milan Hromádka.
Třídní učitelé vytipovali děti, kterým techniku na potřebnou dobu půjčíme.
Vedení školy také zajistilo od společnosti T-Mobile zdarma SIM karty s datovými tarify, dětem tak nebude nic bránit v tom, aby se zapojily do on-line výuky.
Za techniku určenou pro děti poděkovala také starostka Mgr. Eva Vanžurová, která se za město Písek předání daru zúčastnila.
U předání asistovaly i děti, o které se škola stará v rámci péče v krizovém řízení. Také ty paní starostka pozdravila a zároveň se informovala o průběhu a podmínkách této péče.
Další přístroje (repasované NTB) budou k dispozici v proběhu prosince po realizaci dodávky nových přenosných zařízení do školy.

Stáhnout soubor

    dar 4dar 1dar 3

Další Aktuality

Společnost Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o. podporuje školu v boji proti Covid-19

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Nabídka volného místa – výuka na 2. stupni ČJ/OV/AJ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021