Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Tylovka a stávka

Dobrý den vážení rodiče,

informuji vás tímto o naší podpoře výstražné stávky, kterou vyhlásil Českomoravský odborový stav pracovníků ve školství na pondělí 27.11.2023.

 

Důvodů, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, je více a jsou jednoznačné. Stále však doufáme, že se jednání mezi odbory a vládou/ministrem školství podaří, a stávka nebude potřeba.

 

Naším společným zájmem je, aby žáci (vaše děti) získali kvalitní vzdělání v dobrých podmínkách. Myslíme si, že to je nyní ohroženo. Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí. Věříme, že naše důvody chápete.

 

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil:

  • Výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce – to znamená především omezení dělení tříd na skupiny (např. cizí jazyky, český jazyk, matematika, pracovní a tělesná výchova), ve kterých je vzdělávání efektivnější, zrušení párové výuky, omezování nabídky volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek.
  • Snížení počtů asistentů pedagoga – to znamená ohrožení společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Omezení pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání - netřeba dále vysvětlovat.
  • Snížení platů nepedagogických pracovníků – už při současném stavu je velmi těžké zajistit provoz škol (viz např. naše opakující se inzeráty na místa ve školní kuchyni, úklidu, údržbě apod.). Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování, kvalitu úklidu a údržby nebo zajištění ekonomické správy škol a školských zařízení.

 

Ze seznamů zapojených pracovníků do stávky předaných k mým rukám stávkovým výborem vyplývá:

  • Všechny 3 mateřské školy (5.MŠ, 11.MŠ, 9.MŠ/KMŠ) budou mít přerušený provoz.
  • Zařízení školního stravování bude mít přerušený provoz pro MŠ, ZŠ i doplňkovou činnost.
  • Školní družina a klub a ZŠ budou mít přerušený provoz, nicméně zde bude zajištěn minimální provoz jednoho oddělení/třídy v max. počtu 30 účastníků/žáků od 6:00 do 16:30 hod. Protože bude přerušen provoz školní jídelny, bude školní stravování pro přihlášené účastníky/žáky zajištěno studenými balíčky. Přihlašovat se do tohoto oddělení/třídy lze elektronicky zaslaným emailem na adresu miroslav.janovsky@zstylova.cz od okamžiku zveřejnění do středy 22.11.2023 do 12:00 hodin vždy s uvedením jména a příjmení účastníka/žáka, rozsahu docházky (od-do) o způsobem odchodu (sám-a/doprovod). V případě naplnění maximální kapacity budou mít přednost mladší účastníci/žáci.

Děkujeme za pochopení a podporu.

V případě jakékoliv změny vás budu informovat obratem.

 

Pavel Koc, ředitel školy

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Ladovská zima i na Tylovce

Nabídka volného místa na 11.MŠ Na Ryšavce trvá

Adventní kalendář KMŠ pro rodiny

Plán akcí KMŠ na prosinec 2023

Charitativní andílci nejen ve škole na jarmarku…

Stávka 27. 11. 2023 potvrzena