Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

UčíTelka – procvičování i v mobilu a na tabletu

Dobrý den, předáváme zajímavou informaci od Asociace ředitelů ZŠ a ČŠI:

V úzké spolupráci s jednotlivými učitelkami a učiteli, kteří vedou výuku v pořadu UčíTelka, připravuje Česká školní inspekce testy pokrývající právě témata, která jsou v pořadu UčíTelka v Českém jazyce, Matematice a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět probírána.
Tyto testy jsou pak umisťovány do aplikace InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení na tablety a chytré mobilní telefony. Žáci, kteří výuku prostřednictvím programu UčíTelka sledují, si tak mohou ve volných chvílích probírané učivo zopakovat a procvičit právě prostřednictvím připravených elektronických testů. Nabídka bude průběžně rozšiřována o další testy, které budou reflektovat témata probíraná postupně během vysílání jednotlivých dílů pořadu.

 

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy s logem UčíTelka. Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

 

 Od zítřka bude tato aktivita prezentována i v rámci pořadu UčíTelka.

V příloze přehledná infografika.

UčiTelka Inspis návodStáhnout soubor

Další Aktuality

Zápis z losování nepřijatých žadatelů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ze dne 15. 4. 2024

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Pozvání na Dny otevřených dveří

Seznam žadatelů/lek/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Václav žije!

Muzikanti do škol – náš projekt