Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Umíš říct „NE!“ ?

Víš, jak odmítnout, když ti někdo nabídne alkohol, cigaretu, drogu? Nebo tě přesvědčuje k něčemu, co bys sám od sebe neudělal? Víš, jak odmítnout, aby se druhý, třeba i kamarád, neurazil? Nebo dokonce tak, abys mu pomohl?
K prvním kontaktům s cigaretou, alkoholem i drogou dochází často tak, že vám „něco“ nabídne starší kamarád nebo známý. I když jste třeba do té chvíle přesvědčeni, že si nikdy nic nevezmete, odmítnout v této situaci bývá velmi obtížné. Najednou to nějak nejde.

Jak se vlastně drogy nabízejí? Různí lidé využívají k nabízení drog a cigaret různé finty. Někdo prostě vytáhne cigaretu a beze slova ti ji rovnou nabídne. Jiní si pomáhají slovním doprovodem – např. „napij se, bude ti fajn“, nebo „neboj, nic se ti nestane, už to přece vyzkoušela spousta lidí“. Někdo přemlouvá tvrdším způsobem – „jestli si nevezmeš, tak mě naštveš, nebudu se s tebou bavit“ nebo „nekecej a dělej“. Někdo vámi bude manipulovat slovy „ tak si dej, jsi snad malej?“

Naučit se odmítat se může hodit každému z vás nejen u alkoholu, cigaret a drog, ale i v jiných situacích. Kdo dokáže odmítat, je ve výhodě – je svobodný a může si vybírat.

Úspěšně odmítat se dá různými způsoby. Například rychle, tj. beze slova odejít pryč a k tomu třeba připojit nějaké razantní odmítavé gesto.

Někdy můžeme odmítnutí spojit s vysvětlením, proč si nechci vzít – „Nechci, nemám teď čas“ nebo rovnou protiútokem: „Nechci, nesnáším to, dej mi s tím pokoj!“

Výhodné je odmítnout jednou provždy –„Nechci, kouřit nikdy nebudu“.

Odmítnutí lze spojit i s nabídkou lepší možnosti, např. „Nechci a ty taky nechoď do hospody, pojď si se mnou radši zaplavat do bazénu.“

Odmítnout lze i tím, že se vyhneme místu nebo situacím, kde se dá očekávat nabízení nechtěného – postávající parta kuřáků před nebo po škole apod.

Můžeme také jednoduše nabídku ignorovat, dělat, že jsme neslyšeli, nebo pohotově převést řeč na jiné téma –„slyšeli jste už o…?“

Další možností je taktika porouchané gramofonové desky, při které na každý další nátlak stále znovu dokola opakujeme své „Ne díky, fakt si nedám.“

Každému bude zřejmě vyhovovat jiný způsob odmítnutí podle jeho povahy, je ale důležité si alespoň jeden vybrat a nenápadně nacvičit v méně náročných situacích – třeba v bezpečném prostředí rodiny nebo s dobrými kamarády. V kritické situaci pak nemusíme nic vymýšlet, slova se nám vybaví automaticky.

A na závěr zamyšlení : Vážíte si víc člověka, který se dá zmanipulovat k čemukoli, jen aby se zavděčil druhým, nebo silné osobnosti, která si stojí pevně za svým názorem?

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Naše škola zavádí program KiVa!

Další z pedagogických akademií – Školní problematika a pedopsychiatrie

NÁŠ SPOLUŽÁK JE AUTISTA – pozvánka na přednášku do školy

Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve školách

Co víme o agresi?

Umíte se správně učit?