Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Úspěchy našich žákyň v didaktických olympiádách – dějepis a matematika

16. ledna 2017 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Skvěla nás reprezentovala ziskem 3. místa Kristýna Velková z 9.A. Dobře si vedly i Gabriela Vandasová z 9.B a Anna Reinišová z 8.B – velká naděje do příštího roku. Do soutěže děvčata připravovala paní učitelka Mgr. Bc. Kateřina Raabová.

24. ledna 2017 se konalo okresní kolo matematické olympiády. Tam se dařilo Nele Vodnrákové z 9.B, která získala 2. místo. Neztratila se ani Lucie Kosánková také z 9.B. Do soutěže je připravovala paní učitelka Mgr. Drahomíra Nedomová.

Stáhnout soubor

    DOMOZ9

Další Aktuality

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Nabídka volného místa – výuka na 2. stupni ČJ/OV/AJ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022