Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Úspěchy našich žákyň v didaktických olympiádách – dějepis a matematika

16. ledna 2017 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Skvěla nás reprezentovala ziskem 3. místa Kristýna Velková z 9.A. Dobře si vedly i Gabriela Vandasová z 9.B a Anna Reinišová z 8.B – velká naděje do příštího roku. Do soutěže děvčata připravovala paní učitelka Mgr. Bc. Kateřina Raabová.

24. ledna 2017 se konalo okresní kolo matematické olympiády. Tam se dařilo Nele Vodnrákové z 9.B, která získala 2. místo. Neztratila se ani Lucie Kosánková také z 9.B. Do soutěže je připravovala paní učitelka Mgr. Drahomíra Nedomová.

Stáhnout soubor

    DOMOZ9

Další Aktuality

Hledáme posilu do našeho týmu – asistent/ka pedagoga v MŠ

Třídní schůzky a schůzka třídních důvěrníků

Projekt „Rekonstrukce učeben pro výuku cizích jazyků a ICT + bezbariérový přístup do budov ZŠ J. K. Tyla“

Strážní andělé

První den ve škole – naši prvňáčci

Národní plán doučování