Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Úspěchy našich žákyň v didaktických olympiádách – dějepis a matematika

16. ledna 2017 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Skvěla nás reprezentovala ziskem 3. místa Kristýna Velková z 9.A. Dobře si vedly i Gabriela Vandasová z 9.B a Anna Reinišová z 8.B – velká naděje do příštího roku. Do soutěže děvčata připravovala paní učitelka Mgr. Bc. Kateřina Raabová.

24. ledna 2017 se konalo okresní kolo matematické olympiády. Tam se dařilo Nele Vodnrákové z 9.B, která získala 2. místo. Neztratila se ani Lucie Kosánková také z 9.B. Do soutěže je připravovala paní učitelka Mgr. Drahomíra Nedomová.

Stáhnout soubor

    DOMOZ9

Další Aktuality

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Česko-ukrajinský příměstský tábor

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 11.MŠ, Na Ryšavce 241, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2023/2024