Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Úspěchy v soutěži v programování

V úterý 12.9. se výběr žáků z 5. a 6. tříd zúčastnil již druhého ročníku programovací soutěže na základní škole v Bernarticích.

 

Jedná se o logické úkoly, které se žáci snaží vyřešit společně ve dvojicích. Výuka této nové informatiky je nově náplní našich hodin a máme zakoupeny i mnohé pomůcky.

 

V prvním úkolu byla snaha provést Ozobota přes všechny dané stanoviště v co nejkratším čase. Další úkoly se týkaly robotů ze sady Vex123 a Lego Spike, které musely objet překážku nebo podle zvolené barvy zastavit. Poslední kolo soutěže se žáci museli vypořádat s logickými úkoly z Bobříka informatiky na stránkách ibobr.cz.

 

Nejúspěšnějšími žáky za tým Tylovky se stali Mikuláš Kouba a Vladyslav Rohal ze třídy 6.A, kteří dokázali zvítězit, a kromě hodnotných cen si odnášejí cenné zkušenosti ze soutěže v programování.

 

Děkujeme panu řediteli Janu Cendelínovi za organizaci této krásné soutěže a budeme se těšit na další ročník.

Stáhnout soubor

    321

Další Aktuality

Zápis z losování nepřijatých žadatelů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ze dne 15. 4. 2024

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Pozvání na Dny otevřených dveří

Seznam žadatelů/lek/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Václav žije!

Muzikanti do škol – náš projekt