Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Volební shromáždění zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogů

Volební orgán tímto svolává volební shromáždění zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogů v souvislosti s novými volbami do Školské rady školy (viz. Zákon č. 561/2004 Sb. §167 (školský zákon) a Volební řád školské rady při základních školách v Písku schválený Radou města usnesením č. 553/16 ze dne 8.9.2016).

 

Volební období je tříleté (nyní pro období 2020-2023). Třetinu členů šestičlenné školské rady (tedy 2) volí ze svých řad zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu jmenuje zřizovatel Město Písek a třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem nebo zvolen. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen zákonnými zástupci ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. Členství ve školské radě je čestnou funkcí, za její výkon nenáleží odměna.

 

Shromáždění zákonných zástupců:

 

Termín: úterý 12.11.2019, 15:30 hodin

 

Místo:aula školy

 

 

Shromáždění pedagogických pracovníků:

 

Termín:           čtvrtek 21.11.2019, 15:30

 

Místo:              aula školy

 

Program:

  • oznámení konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času
  • výzva účastníkům shromáždění k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů (možnost podat návrhy na kandidáty zákonných zástupců nezletilých žáků bude až do 18.11.2019),
  • oznámení datumu a místa zveřejnění listiny kandidátů navržených zákonnými zástupci

 

Všechny informace uvedené v části Program zveřejní volební orgán ihned po konání shromáždění, ve škole na nástěnce u vchodu,  na internetových stránkách školy a v elektronické žákovské knížce.

 

Kandidáti navržení zákonnými zástupci i pedagogy musí se svou nominací před jejím zveřejněním projevit písemný souhlas, zároveň projeví písemný souhlas se zveřejněním osobních údajů v rozsahu těch osobních údajů, které budou uváděny na listinách kandidátů, resp. na hlasovacích lístcích.

 

 

Za volební orgán:

Mgr. Miroslav Janovský – předseda, zástupce ředitele školy

Stáhnout soubor

Další Aktuality

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Letní příměstské tábory 2021

Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky

Organizace konce pololetí a pololetních a jarních prázdnin

NEJORIGINÁLNĚJŠÍ STAVBY ZE SNĚHU

Informace poradkyně pro volbu povolání k administraci přihlášek na SŠ 2021