Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Dnes je neděle, 20. září, svátek má Oleg, gratulujeme!

Volební shromáždění zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogů

Volební orgán tímto svolává volební shromáždění zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogů v souvislosti s novými volbami do Školské rady školy (viz. Zákon č. 561/2004 Sb. §167 (školský zákon) a Volební řád školské rady při základních školách v Písku schválený Radou města usnesením č. 553/16 ze dne 8.9.2016).

 

Volební období je tříleté (nyní pro období 2020-2023). Třetinu členů šestičlenné školské rady (tedy 2) volí ze svých řad zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu jmenuje zřizovatel Město Písek a třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem nebo zvolen. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen zákonnými zástupci ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. Členství ve školské radě je čestnou funkcí, za její výkon nenáleží odměna.

 

Shromáždění zákonných zástupců:

 

Termín: úterý 12.11.2019, 15:30 hodin

 

Místo:aula školy

 

 

Shromáždění pedagogických pracovníků:

 

Termín:           čtvrtek 21.11.2019, 15:30

 

Místo:              aula školy

 

Program:

  • oznámení konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času
  • výzva účastníkům shromáždění k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů (možnost podat návrhy na kandidáty zákonných zástupců nezletilých žáků bude až do 18.11.2019),
  • oznámení datumu a místa zveřejnění listiny kandidátů navržených zákonnými zástupci

 

Všechny informace uvedené v části Program zveřejní volební orgán ihned po konání shromáždění, ve škole na nástěnce u vchodu,  na internetových stránkách školy a v elektronické žákovské knížce.

 

Kandidáti navržení zákonnými zástupci i pedagogy musí se svou nominací před jejím zveřejněním projevit písemný souhlas, zároveň projeví písemný souhlas se zveřejněním osobních údajů v rozsahu těch osobních údajů, které budou uváděny na listinách kandidátů, resp. na hlasovacích lístcích.

 

 

Za volební orgán:

Mgr. Miroslav Janovský – předseda, zástupce ředitele školy

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Roušky při výuce na 2. stupni již od pátku 18.9.2020!

Studenti vysokých škol nabízejí žákům doučování… Máte zájem?

Upřesnění k povinným rouškám ve škole od 10.9.2020

Do školy od zítra s rouškou!

1. září 2020 – první školní den na Tylovce

Přihlašování do kroužků