Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Začátek školního roku v KMŠ

Milé děti, milí rodiče,

školka se pro Vás všechny otevře v úterý 1. září.

– Vše je pro děti uklizeno, připraveno a paní učitelky už se nemohou dočkat, až se třídy naplní dětským smíchem.

– Budeme se společně snažit, aby pro všechny děti byly dny ve školce příjemné a pohodové.  Pro některé z dětí to bude poprvé nebo po dlouhém odloučení, ale nemějte strach, společně vše zvládneme s úsměvem.

– Organizace chodu mateřské školy se nijak nemění, pouze  ještě více budeme dbát na úklid a zvýšenou hygienu. Děti ani rodiče nemusí mít žádnou ochranu úst. Jen prosíme, dejte svému dítěti jednu roušku do šatny.  Použili bychom ji v případě akutní potřeby (např. náhlá horečka u dítěte). Samozřejmě bychom Vás okamžitě kontaktovali.

–  V souvislosti s tím prosíme, aktualizujte u p. učitelek Vaše telefonní kontakty (v případě změny)

– Rodiče nových dětí dostanou od  p. učitelky hned 1.den přihlašovací údaje na aplikaci strava.cz k odhlašování stravy, pro ostatní vše zůstává v platnosti.

– Informace o plánovaných akcích a schůzce rodičů zde budou  ještě dnes :-)

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Předběžné výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025

Akademie ke Dni matek 9. 5. 2024 v 17:30 hod. v DFŠ

Plán akcí KMŠ – duben 2024

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2024/2025 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Prázdninový provoz 2024 mateřských škol