Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Zápis o provedení a výsledcích voleb zástupců pedagogů do školské rady

Zápis o provedení a výsledcích voleb zástupců pedagogů do školské rady Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391

dne 16. 2. 2023

 

č.j.: ZSJKT/00199/2023

 

Volba proběhla 16. 2. 2023 tajnou volbou v elektronickém prostředí Bakaláři od 07:30 hod. do 14:00 hod.

 

Počet oprávněných voličů ke dni voleb:                     70

Počet zúčastněných voličů:                                       13

Počet odevzdaných platných hlasů:                           26

Počet odevzdaných neplatných hlasů:                       0

 

Pořadí kandidátů podle počtu obdržených hlasů:

     Jméno a příjmení kandidáta                                                                      počet obdržených platných hlasů

 

1.-2. Mgr. Eva Hralová                                                                                              13

1.-2. Mgr. Yvona Zuntová                                                                                          13

 

Pedagogové volí své dva zástupce do školské rady.

 

 

Za volební orgán:

 

Mgr. Miroslav Janovský – předseda, zástupce ředitele školy

 

Mgr. Alice Bláhová, zástupkyně ředitele školy

 

Veronika Hodíková, zástupkyně rodičů

Zápis o provedení a výsledcích voleb zástupců pedagogů ke staženíStáhnout soubor

Další Aktuality

Zápis z jednání školské rady 12. 10. 2023

Zápis z jednání školské rady 3. 4. 2023

Kandidátní listina pro volbu zástupců pedagogů do školské rady ZŠ J. K. Tyla Písek sestavená dne 30. 1. 2023

Oznámení konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času, výzva k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů, oznámení data a místa zveřejnění listiny kandidátů navržených pedagogy školy

Volební shromáždění pedagogů

Zápis o provedení a výsledcích voleb zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady