Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021

Protože oznámená kapacita nedovoluje přijmout všech 47 žadatelů ze spádového obvodu bez sourozence, bylo při rovnosti kritérií rozhodnuto dle stanovených kritérií losem o 10 nepřijatých žadatelích z nich a zároveň bylo tímto způsobem v souladu se zásadou transparentnosti stanoveno pořadí, ve kterém budou těmto neúspěšným žadatelům nabízena ve zbytku školního roku uvolněná místa ve škole do maximálního počtu 750 celkem (např. po přestupech žáků školy na víceletá gymnázia, jiných přestupech apod.). Toto řízení proběhne až ve chvíli, kdy bude toto uvolnění písemně potvrzeno zákonnými zástupci žáků (nejdéle do 31.8.2021). Losování provedly zástupkyně zřizovatele a zástupkyně Spolku rodičů za přítomnosti členů vedení školy.

Více viz. zápis.

V případě nepřijetí mají zákonní zástupci možnost se před vydáním rozhodnutí k těmto podkladům vyjádřit podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v kanceláři základní školy, a to ve středu dne 21.4.2021 od 8,30 do 15,30 hod. při dodržení všech platných protiepidemiologických opatření.

 

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 20212022 ze dne 16. 4. 2021 ke stažení zdeStáhnout soubor

Další Aktuality

OČR

PF 2022

Participativní rozpočet ve škole – pobytové atrium

Vánoce na Tylovce e-katalog

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí