Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Škola, kde si každý najde svoje...

Hurá do školy!

Dnes je středa, 26. února, svátek má Alexandr, gratulujeme!

Závěrečná zpráva o projektu „Podpora na Tylovce“

Škola  v rámci tzv. Šablon I – projektů zjednodušeného vykazování podporovaných Evropskou unií Operačním programem Výzkum, vývoj, vzdělávání, jehož cílem je podpořit mateřské a základní školy v nejrůznějších oblastech jejich práce a potřeb, realizovala dva roky projekt „Podpora na Tylovce“. Na základě dotazníkového šetření potřeb základních škol, které vydalo MŠMT, a podrobného vlastního hodnocení a analýzy činnosti a výsledků školy byly vybrány aktivity, které měly pomoci k zlepšení situace právě tam, kde se ukázala slabší místa.

V naší základní a mateřských školách tak projekt přispěl zejména k dalšímu osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zejména podporou účasti učitelky MŠ v kurzu specifické přípravy pro práci s dvouletými dětmi v MŠ. Aktivitu vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů jiných mateřských škol využila vedoucí učitelka KMŠ a zkušenosti přenesla do práce vlastní školy.

Zkvalitnění  společného vzdělávání dětí v MŠ a žáků ZŠ přispěla  možnost personálního posílení pedagogických kolektivů mateřských škol o 3 školní asistenty a 1 chůvu pro péči o dvouleté děti.

Základní škola mohla, díky projektem poskytovanému finančnímu zajištění, pokračovat v činnosti školního psychologa na plný úvazek a následně v kvalitní činnosti školního poradenského pracoviště.

Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomáhaly tzv. extrakurikulární aktivity. V jejich rámci působil ve škole čtenářský klub na 1. stupni ZŠ, jehož činnosti se účastnilo v průměru 10 žáků, klub zábavné logiky a deskových her, který navštěvovalo 16 – 24 žáků a 7 skupin doučování, které 40 žákům základní školy ohrožených školním neúspěchem pomáhaly  předejít tomuto selhání.

Tyto aktivity byly financovány z prostředků dotace, která činila 2 565 140 Kč. Dotace byla využita i v materiální oblasti – pořízeny další potřebné metodické a vzdělávací materiály, novými tituly byla vybavena školní knihovna, pro klub logiky bylo kromě řady deskových her pořízeno i 6 stavebnic pro rozvoj technického myšlení (WeDo2 a Mindstorms EV3). K nim bylo pořízeno i potřebné příslušenství (počítače,  dataprojektory apod.).

Na realizaci projektu se podílelo 18 pedagogických pracovníků. Realizační tým v úzké spolupráci s ředitelem školy a ekonomickým oddělením řídil manažer projektu Mgr. Jaromír Hladký.

K 31. prosinci 2018 tento projekt Podpora na Tylovce skončil. Bylo provedeno vyhodnocení jeho výsledků a po analýze projektový tým připravil a v rámci výzvy vydané MŠMT tzv. Šablon II podala žádost o podporu projektu Podpora na Tylovce II.

Stáhnout soubor

    podpora 1podpora 2

Další Aktuality

Afrika – vernisáž výstavy školní minigalerie

Žádost KÚ o předání informací

Hledáme zástup na pozici školníka do ZŠ

Obecně závazné vyhlášky k obvodům ZŠ a MŠ pro přijímací řízení 2020

Večerní orientování po škole

Tylovka na festivalu Stříbrný vítr