Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

 

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

 

 

Č.j.: ZSJKT/01094/2022

 

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391

 

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
 • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису: 16.6.2022 14:00 – 17:00 hodin / годин

 

Místo zápisu / Місце запису:

5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek

11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek

9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

 

 

 

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:

v mateřské škole není ke dni zvláštního zápisu žádné volné místo. / nа день позачергового зарахування вільних місць у садочку немає.

 

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

 

O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 

Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání zde https://www.zstylova.cz/?dokumenty=16108, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)
 • заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ https://www.zstylova.cz/?dokumenty=16108, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

 

 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
 • документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 

 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 • документ, що дає право представляти дитину;

 

 • potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let).
 • довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років).

 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií a kapacity.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

V /м. Písku dne/дата 31.05.2022

 

 

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy / Директор дитячого садка

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 - DOWNLOAD/завантажитиStáhnout soubor

Dokumenty ke staženíPřejít na stránku

Další Aktuality

Školní e-shop bude otevřen od pondělí 20. 5. 2024!

Hledáme posilu do školní kuchyně

Derniéra pohádky O staré vrbě!

Schůzka rodičů nově přijatých dětí- KMŠ

Školička pro budoucí prvňáčky

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025