Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

11. mateřská škola na Hradišti je před zápisem v novém kabátě!

Po rozsáhlé rekonstrukci celé budovy  přivítá v září 2020 11. mateřská škola na Hradišti  do nově vybavených prostor nábytkem a didaktickými pomůckami o 16 dětí 2 až 3 letých více. Nepropásněte tuto jedinečnou šanci pro své děti!

 

MŠ nabízí rodičům a dětem vybudované 3 třídy se stávajícím i novým pedagogickým personálem.

 

Rekonstrukce třídy proběhla v rámci akce : Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11.MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010130, podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu. Celá rekonstrukce mateřské školy ale představovala celkem souhrn celkem tří projektů samostatně financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Byly to dva projekty na snížení energetické náročnosti objektu – předmětem prvního projektu bylo zateplení objektu, předmětem druhého pak byla instalace vzduchotechniky a technologie zabudované do stavby související a navazující na energetická opatření. Tím třetím byl výše zmíněný projekt na stavební úpravy pavilonu A včetně vybavení zabudovaného do stavby a stavební úpravy související infrastruktury ve všech dalších objektech (kanalizace, voda, elektro, technickohospodářské prostory, gastro vybavení apod.) pro zabezpečení provozu nově vzniklé učebny. První dva projekty byly spolufinancovány z Operačního programu životní prostředí.

 

Mateřská škola je v současné době nejmoderněji vybavená školka v Písku. Děti se mohou těšit na exkluzivní hračky a výukově interaktivní koutky. Příkladem školka uvádí hudební koutek s různými hudebními nástroji, technikou – ukulele, zvonkohry…

 

Školní zahrada prochází také rozsáhlou revitalizací zeleně a byl nově získán i grant na pořízení nových environmentálních prvků do školní zahrady. Školní zahrada se stane inspirativním výukovým prostorem. Paní učitelky budou dětem předávat přímý kontakt s přírodou a snažit se ukotvit školku v poznání blízkého okolí.

 

Slavnostní otevření nového pavilonu mateřské školy proběhne hned, jak to bude možné po ukončení současných opatření. Zatím alespoň ve fotografii.

 

 

Na co se mohou Vaše děti těšit?

  • Odborně zdatný a příjemný personál
  • Příroda, kam se podíváš – louka, les, pole, řeka
  • Interaktivní pomůcky a hračky
  • Spolupráci s Osadním výborem a TJ Hradiště
  • Aktivní spolupráce s rodiči „Veselá školka“
  • Projektové dny na farmě „Hůrka“

 

  • a mnoho dalšího…

 

Srdečně Vás Zveme k zápisu do MŠ, který se uskuteční 6.-7.5.2020.

 

„S úsměvem si pojďme hrát, společně svět poznávat“

 

Stáhnout soubor

    43012

Další Aktuality

Zápis z losování nepřijatých žadatelů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ze dne 15. 4. 2024

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Pozvání na Dny otevřených dveří

AKCE – Květen

Seznam žadatelů/lek/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Václav žije!