Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Dnes je sobota, 19. září, svátek má Zita, gratulujeme!

Informace k zápisu na školní rok 2020/2021

V souladu s opatřením vydaným MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19 se organizace zápisu upravuje takto:

1. Zápis se uskuteční v budově MŠ ve dnech  středa 6. 5. 2020 a čtvrtek 7.  5. 2020 od 13.00 do 17.00 bez přítomnosti dětí

2.  Doručení žádosti:

  • Datovou schránkou (datová schránka školy : 6humnba)
  • Elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na mailové adresy vedoucích učitelek MŠ:                                                                                         5. MŠ : marcela.habartova@zstylova.cz,    11. MŠ: jana.bednarcik@zstylova.cz,    9. MŠ- KMŠ: lenka.kucerova@zstylova.cz
  • Poštou na adresu mš s podacím razítkem nejpozději 7.5. 2020
  • Osobně vhozením do zabezpečené schránky umístěné v areálu MŠ (upřesnění umístění schránky bude na plakátech v MŠ  a  na webových stránkách ZŠ a MŠ)

3.  Povinné přílohy k žádosti

  • Prostá kopie rodného listu dítěte s uvedeným souhlasem zákonného zástupce s poskytnutím kopie a jeho podpisem. Po ověření údajů dojde k okamžitému skartování dokumentu. Ověření rodného listu lze ve výjimečných případech provést v MŠ v provizorní bezkontaktní kanceláři.
  • Prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce z důvodu ověření vztahu zákonného zástupce k nezletilému dítěti. Na kopii bude souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie a jeho podpisem. Po ověření údajů dojde k okamžitému skartování dokumentu. Ověření občanského průkazu lze ve výjimečných případech provést v MŠ v provizorní bezkontaktní kanceláři.
  • Bydliště dítěte škola zkontroluje dle výpisů z registru obyvatel poskytnutých zřizovatelem. V případě změny bydliště dítěte doloží zákonný zástupce k žádosti potvrzení o změně bydliště vydané registrem obyvatelstva
  • Doklad o řádném očkování dítěte od dětského lékaře. Tento doklad lze z důvodu nemožnosti návštěvy dětského lékaře v období nouzového stavu nahradit  prostou kopií očkovacího průkazu dítěte spolu s podepsaným  čestným prohlášením zákonného zástupce, že je dítě řádně očkováno  (čestné prohlášení  bude ke stažení  na webových stránkách ZŠ a MŠ)

VŠECHNY POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU DO MŠ  JSOU KE STAŽENÍ V SEKCI – KE STAŽENÍ – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Vyzvedávání OBĚDU v době absence dítěte

Našla se KOČIČKA

Upřesnění k povinným rouškám ve škole od 10.9.2020

Do školy od zítra s rouškou!

Plán akcí 11.MŠ na září 2020

Informace pro rodiče k provozu 11. MŠ vzhledem ke Covid-19