Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

5.MŠ – Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Č.j.: ZSJKT/00492/2020

V Písku dne: 21.5.2020

 

Věc: Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu  vzdělávání ve školním roce 2020/2021

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, sdružující 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 5.MŠ Fügnerovo náměstí 47, Písek, 9.MŠ a Křesťanskou MŠ, Alšova 1930, Písek, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §34 odst. 4, §165 odst. 2 písm. b) a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že podle vyhlášených kritérií vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole Josefa Kajetána Tyla a Mateřské škole Písek, Tylova 2391 od školního roku 2020/2021 a zveřejňuje seznamy přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem.

 

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy

5.MŠ - Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021Stáhnout soubor

Další Aktuality

Školní e-shop bude otevřen od pondělí 20. 5. 2024!

Hledáme posilu do školní kuchyně

Derniéra pohádky O staré vrbě!

Školička pro budoucí prvňáčky

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Zápis z losování nepřijatých žadatelů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ze dne 15. 4. 2024