Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Aktuality a Akce školy

Pozvání na Dny otevřených dveří

Přihláška do MŠ – prázdninový provoz 2022

Předběžné výsledky zápisu do 1. tříd školy

Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek – Letní příměstské na Tylovce

Dodatek č.1 Kritérií k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2022/2023 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Komentáře ředitele školy k dotazům a námětům z třídních schůzek ze dne 22.3.2022

Velikonoční charitativní sbírka školního parlamentu

Den otevřených dveří v 1. třídách

Program třídních schůzek 22.3.2022 a vyúčtování SRŽPŠ

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2022/2023 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Pozvánka na třídní schůzky a schůzku třídních důvěrníků

13. ročník Cambridge Exams na Tylovce