Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Aktuality a Akce školy

Informační brožura pro rodiče budoucích prvňáčků

Průchod k Tylovce z Tylovy ulice ožil Tylem

Den CO na Tylovce

Školička pro budoucí prvňáčky

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2022/2023

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Školička pro předškoláky

Pozvání na Dny otevřených dveří

Přihláška do MŠ – prázdninový provoz 2022

Předběžné výsledky zápisu do 1. tříd školy

Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek – Letní příměstské na Tylovce