Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Třídní schůzky

Zde naleznete společný program třídních schůzek. Informace o chování a prospěchu dítěte vám podají třídní učitelé a učitelky, komentáře k připomínkám z třídních schůzek podají třídní důvěrníci.

ČŠI k domácím úkolům

Komentář ředitele školy k aktuálním tématům z třídních schůzek 20.3.2018

Program třídních schůzek 20.3.2018 včetně vyúčtování SRŽPŠ do 12.3.2018

Pozvánka na třídní schůzky 20. 3. 2018

Komentář ředitele školy k připomínkám z třídních schůzek 19.9.2017

Program třídních schůzek 19.9.2017

Pozvánka na třídní schůzky 19.9.2017

Školní řád – úpravy od 1.9.2017

Konzultační odpoledne 9.5.2017 a otevřené dveře v jídelně a kuchyni

Komentář ředitele školy k připomínkám z třídních schůzek 7.3.2017

Program třídních schůzek 7.3.2017 a přehled čerpání prostředků SRŽPŠ

Připomínáme…