Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Třídní schůzky

Zde naleznete společný program třídních schůzek. Informace o chování a prospěchu dítěte vám podají třídní učitelé a učitelky, komentáře k připomínkám z třídních schůzek podají třídní důvěrníci.

Program třídních schůzek 19.9.2017

Pozvánka na třídní schůzky 19.9.2017

Školní řád – úpravy od 1.9.2017

Konzultační odpoledne 9.5.2017 a otevřené dveře v jídelně a kuchyni

Komentář ředitele školy k připomínkám z třídních schůzek 7.3.2017

Program třídních schůzek 7.3.2017 a přehled čerpání prostředků SRŽPŠ

Připomínáme…

Certifikát Rodiče vítáni obnoven pro rok 2017

SDĚLENÍ PRO RODIČE K ZAJIŠTĚNÍ LEPŠÍ INFORMOVANOSTI RODIČŮ ŽÁKŮ V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PEDIKULÓZY (VŠI DĚTSKÉ)

Program třídních schůzek 18.10.2016

Pozvánka na schůzku třídních důvěrníků 11.10.2016 a třídní schůzky 18.10.2016

Připomínky z třídních schůzek 1.3.2016 s komentářem ředitele