Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

... a kam vyrazíš o prázdninách ty?

Hurá do školy!

Dnes je pátek, 10. července, svátek mají Libuše a Amálie, gratulujeme!

Aktuální pokyny k prevenci šíření nákazy koronavirem 10.3.2020

V souvislosti s prevencí šíření nákazy koronavirem a v součinnosti s mimořádnými opatřeními přijatými vládou ČR budou v Písku od 11. března 2020 až do odvolání uzavřena všechna kulturní a sportovní zařízení spravovaná městem Písek a jím zřizovanými organizacemi. Uzavřeny budou všechny objekty Centra kultury města Písek (DK, kino, divadlo, galerie, koncertní síň) a zrušeny akce v nich plánované, dále bude uzavřena městská knihovna, Sladovna (s výjimkou TIC), zimní stadion, plavecký stadion a stadion Dukla. Stejná opatření doporučujeme zavést také ostatním provozovatelům kulturních a sportovních zařízení na území města. Provoz Městského úřadu Písek zůstává zatím bez omezení dle stanovených úředních hodin.

 

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo rovněž zákaz návštěv pacientů v lůžkových zdravotnických zařízeních, s výjimkou pacientů nezletilých, pacientů s omezenou svéprávností, rodiček a pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění (v hospicích i nemocnicích). Dále platí zákaz návštěv ve všech zařízeních sociálních služeb v pobytové formě, s výjimkou návštěv nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů s omezenou svéprávností a uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci.

 

Od 11. března 2020 budou uzavřeny také všechny základní školy, včetně školních družin, školních jídelen a školních klubů a také střední, vyšší odborné a vysoké školy a univerzity. ZUŠ, MŠ a jesle zůstávají otevřeny.

 

Zakázány jsou rovněž hromadné kulturní, sportovní či společenské akce s účastí nad 100 osob. Týká se to jak akcí veřejných, tak i soukromých, jako jsou svatby apod.

 

Obyvatelům města Písek doporučujeme, aby mimo pracovní dobu nenavštěvovali místa, kde se shromažďuje větší počet osob. Obyvatele, kteří se vracejí z rizikových oblastí, žádáme, aby respektovali karanténní opatření vyhlášená vládou ČR. Děkujeme všem za spolupráci, vstřícnost a odpovědnost při řešení této mimořádné situace.

 

Podle vyjádření ministerstva zdravotnictví by opatření měla trvat do odvolání, avšak nejméně 14 dní.

 

Další aktuální informace sledujte na stránkách Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Pokyny týkající se školy budu zveřejňovat zde na našem webu a také v elektronické žákovské knížce.

 

V době přerušení provozu školy předpokládám, že žákům budou vyučujícími zadány plány domácí přípravy z hlavních předmětů v rozsahu dvou týdnů. Naplánovaný jazykový kurz se s největší pravděpodobností neuskuteční.

 

S učiteli i vedením školy můžete po jarních prázdninách aktivně komunikovat prostřednictvím školních e-mailových kontaktů a elektronické žákovské knížky (Komens), kde budeme Vám i žákům k dispozici.

 

Pavel Koc, ředitel školy

Mimořádné opatření - Ministerstvo zdravotnictví 10.3.2020Stáhnout soubor

Další Aktuality

Fotografie ze závěru školního roku

Rozdělení žáků 1. tříd

Tylovka v létě nespí

Úřední hodiny ve škole o prázdninách

Léto budiž pochváleno aneb ZOO Tylovka

Prázdninový KORONA speciál Tyláčku je tady!!!