Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Škola, kde si každý najde svoje...

Hurá do školy!

Dnes je sobota, 18. ledna, svátek má Doubravka, gratulujeme!

Centrum kolegiální podpory ve výuce přírodovědných předmětů na Tylovce

Rádi byste věděli, jak chceme podnítit zájem žáků základní/ch (naší/jiných) škol o přírodní vědy?
Pak bychom Vás rádi pozvali na workshopy Centra kolegiální podpory III., které se uskuteční v rámci projektu „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů ve výzvě OP VVV MŠMT č. 02_16_010, Budování kapacit I.“ Tato setkání cílí na rozvoj žákovské kreativity, zapojení experimentu do výuky s využitím pomůcek z oblasti přírodních věd, které jsou nezbytnou součástí experimentu (Pasco měřící systémy.).
Termíny našich workshopů:
6.11. workshop F I. a II. 14:00 -18:00 a CH I. a II. 14:00-18:00,
13.11. workshop Bi I.  14:00-16:00,
20.11. workshop F III. a IV.  14:00-18:00 a Ch III. a IV 14:00-18:00,
27.11. workshop  Bi II. 14:00-16:00.
V případě  zájmu o účast na workshopu Vás žádáme o předběžnou rezervaci  z důvodů omezené kapacity míst (práce  s čidly Pasco)   na mailu monika.hlavnickova@zstylova.cz nebo telefonicky na mob. 728 698 685 po 16:00 hod.

Okruhy, které se budou na workshopech probírat:

 

FYZIKA: Sledování silového působení a pohybu (měření se senzory síly a pohybu). Měření elektrických veličin (měření elektrického napětí, el. proudu). Zkoumání magnetismu (měření teslametrem, siloměrem). Mechanické kmitání a vlnění (oscilátory, kmity, vlny, zvuk)

 

CHEMIE: Analýza chemických vlastností běžně dostupných roztoků (měření pH). Vysvětlení chemické podstaty různých přírodních dějů (měření pH, teploty).Sledování průběhů chemických reakcí (měření teploty, tlaku, pH). Zákonitosti termodynamiky (sledování teploty a tlaku v zákonu Boyleově-Mariottově, teploměr, tlakoměr, sledování teploty a tlaku v Gay-Lussacově z., teploměr, tlakoměr)

 

BIOLOGIE A ENVIRONMENTALISTIKA: Biologie rostlin a organismů (produkce CO2 dýchajícími kvasnicemi, tlakoměr, transpirace listu rostliny). Fyziologie člověka (sledování tělesných parametrů v závislosti na fyzické zátěži, teploměr, senzor tepu, demonstrace funkce plic, tlakoměr). Sledování environmentálních podmínek (skleníkový efekt, teploměr, sledování počasí a měření základních atmosférických podmínek, teplota, tlak, terénní environmentální měření – např. sledování kvality vody)
Na setkání u bádání se s Vámi těší realizační tým ZŠ J.K.Tyla a MŠ Písek

Mgr. Monika Hlavničková – CH

Bc. Petr Pavelka – F

Mgr. Robert Deme – BIO

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Rozšíření kamerového systému ve škole

Péefko 2020 z Tylovky

PŘEDVÁNOČNĚNÍ pro rodiče, učitele a děti

Čtvrtá beseda s absolventy za námi

Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce žáků

Pomáháme v Nemocnici Písek