Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Modernizace sportovního nářadí školních tělocvičen byla podpořena Jihočeským krajem

V průběhu září a října jsme zrealizovali projekt „Modernizace sportovního nářadí školních tělocvičen ZŠ J. K. Tyla Písek“ podpořený dotací Jihočeského kraje v hodnotě 100.000,-Kč v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019. Vlastní prostředky školy byly pak ve výši 33.388,-Kč.

 

Cílem projektu je vytvořit ve dvou školních tělocvičnách moderní sportovní zázemí pro děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání všech věkových kategorií v souladu s aktuálními normami.

 

Na výběru nářadí se podíleli všichni členové metodické oblasti Člověk a svět zdraví z 1. i 2. stupně, to je základní podmínkou budoucího smysluplného využití pořízeného nářadí.

 

Přínos spatřujeme ve variabilnosti, využitelnosti a snadné manipulaci s novým moderním nářadím, což umožní rozmanitější náplň sportovních aktivit všech žáků, a povede k posílení chuti a zájmu o tělesnou přípravu nejen dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání, ale i jejich učitelů, vychovatelů či trenérů.

 

Krátce výčet pořízeného nářadí: měkká švédská bedna, gymnastická dopadová žíněnka, nafukovací žíněnka a mnoho dalších klasické žíněnky, dále pak kladina, trampolína, agility žebřík a sady pro různé překážkové aktivity.

 

Nové moderní nářadí bude využíváno v hodinách tělesné výchovy, v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu včetně sportovních kroužků. Dále bude využíváno při různých dalších projektových či volnočasových projektech školy (Školička pro předškoláky, Den dětí, vánoční sportovní turnaje apod.).

 

A podle veselého hlaholu z tělocvičen se to povedlo.

Stáhnout soubor

    jihocesky-kraj-logoIMG_20191106_102445IMG_20191106_102546IMG_20191106_111314IMG_20191106_111335IMG_20191106_111529IMG_20191106_111539IMG_20191106_111616IMG_20191106_111714IMG_20191106_111738jihocesky-kraj-logo

Další Aktuality

Ladovská zima i na Tylovce

Nabídka volného místa na 11.MŠ Na Ryšavce trvá

Charitativní andílci nejen ve škole na jarmarku…

Stávka 27. 11. 2023 potvrzena

Potvrzení stávky v pondělí 27.11.2023

Tylovka a stávka