Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Škola, kde si každý najde svoje...

Hurá do školy!

Dnes je středa, 26. února, svátek má Alexandr, gratulujeme!

Modernizace sportovního nářadí školních tělocvičen byla podpořena Jihočeským krajem

V průběhu září a října jsme zrealizovali projekt „Modernizace sportovního nářadí školních tělocvičen ZŠ J. K. Tyla Písek“ podpořený dotací Jihočeského kraje v hodnotě 100.000,-Kč v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019. Vlastní prostředky školy byly pak ve výši 33.388,-Kč.

 

Cílem projektu je vytvořit ve dvou školních tělocvičnách moderní sportovní zázemí pro děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání všech věkových kategorií v souladu s aktuálními normami.

 

Na výběru nářadí se podíleli všichni členové metodické oblasti Člověk a svět zdraví z 1. i 2. stupně, to je základní podmínkou budoucího smysluplného využití pořízeného nářadí.

 

Přínos spatřujeme ve variabilnosti, využitelnosti a snadné manipulaci s novým moderním nářadím, což umožní rozmanitější náplň sportovních aktivit všech žáků, a povede k posílení chuti a zájmu o tělesnou přípravu nejen dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání, ale i jejich učitelů, vychovatelů či trenérů.

 

Krátce výčet pořízeného nářadí: měkká švédská bedna, gymnastická dopadová žíněnka, nafukovací žíněnka a mnoho dalších klasické žíněnky, dále pak kladina, trampolína, agility žebřík a sady pro různé překážkové aktivity.

 

Nové moderní nářadí bude využíváno v hodinách tělesné výchovy, v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu včetně sportovních kroužků. Dále bude využíváno při různých dalších projektových či volnočasových projektech školy (Školička pro předškoláky, Den dětí, vánoční sportovní turnaje apod.).

 

A podle veselého hlaholu z tělocvičen se to povedlo.

Stáhnout soubor

    jihocesky-kraj-logoIMG_20191106_102445IMG_20191106_102546IMG_20191106_111314IMG_20191106_111335IMG_20191106_111529IMG_20191106_111539IMG_20191106_111616IMG_20191106_111714IMG_20191106_111738jihocesky-kraj-logo

Další Aktuality

Afrika – vernisáž výstavy školní minigalerie

Žádost KÚ o předání informací

Hledáme zástup na pozici školníka do ZŠ

Obecně závazné vyhlášky k obvodům ZŠ a MŠ pro přijímací řízení 2020

Večerní orientování po škole

Tylovka na festivalu Stříbrný vítr