Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Dnes je sobota, 19. září, svátek má Zita, gratulujeme!

Další krok k posílení bezpečnosti na Tylovce – automatická brána u vjezdu z Kollárovy ulice

Bezpečnost všech, ať už se jedná o bezpečnost fyzickou a technickou (tzv. tvrdou) a psychickou (tzv. měkkou), ve škole i v okolí školy, je velmi důležitá.

V řádu dní bude uvedeno do provozu další technické vylepšení dopravní bezpečnosti areálu (automatická křídlová brána), které znemožní chodcům přístup ve směru vjezdu z Kollárovy ulice. Tedy ve směru, kde hrozí díky nepřehlednosti a velkému provozu střet vozidel a chodců, ve směru, kde je průchod zakázán od vzniku školy mnohými informačními tabulkami. Nutno dodat, že respektování tohoto zákazu není příliš vysoké, i když průzkumy i měření jasně prokázaly, že přijít místo vjezdem z Kollárovy ulice vchodem z Tyršovy nebo Jeronýmovy ulice je časově i vzdáleností téměř stejné.

Od zadání dopravně bezpečnostní studie a zveřejnění jejího výsledku v projektu Bezpečně do školy v říjnu 2011 a následné schůzky dopravní komise přímo v areálu školy se podařilo splnit mnohá režimová i technická opatření. Těmi prvními byla úprava školního řádu, kde je jasně konstatováno, že do školy jsou tři vchody pro pěší (Tylova, Jeronýmova a Tyršova ulice) a jeden vjezd pro vozidla dopravní obsluhy (Kollárova) ulice, a režimová úprava, kdy zůstává zatím brána z Kollárovy ulice zamčena vždy od 7:30 do 8:00 pro veškerý provoz. Byl vybudován parkovací terminál v Jeronýmově ulici pro 14 vozidel v režimu „kiss and ride“ – stání max. 15 minut. Následovala úprava dopravního značení v areálu a blízkém okolí (výměna provizorního a neodpovídajícího předpisům) a vydávání karet s povolením vjezdu, instalace sloupků znemožňujících vjezd vozidel na chodníky a další plochy, instalace zpomalovacího prahu na 10 km/h, rozšíření plochy vnitřního parkoviště o 10 míst, rekonstrukce veřejného osvětlení v tomto místě, instalace kamerového systému se záznamem v prostoru vjezdu a parkování a naposledy rekonstrukce osvětlení průchodu do Tylovy ulice.

Posledním realizovaným krokem je zprovoznění automatické brány u vjezdu z Kollárovy ulice. Brána je stávající křídlová, je osazena dvěma světelnými majáky a její konstrukce splňuje všechny bezpečnostní předpisy (nemůže ani při nevhodné manipulaci a pohybu chodců a automobilů způsobit škody na zdraví). Bude otevírána GSM klíčem přes mobilní telefony oprávněnými osobami. Tento klíč je nutno použít při příjezdu i odjezdu. Kromě klíče je nutno automobil vybavit kartou povolení, kterou vydává kancelář školy (slouží např. pro potřeby MP Písek při kontrolách vjezdu do vnitrobloku).

Tento vjezd slouží dopoledne a odpoledne pro zásobování školy a přístup zaměstnanců školy, v podvečerních hodinách pak pro nájemce prostor školy.  Přes rozšíření kapacit parkoviště není celkový počet míst v areálu (25) pro zabezpečení bezproblémového chodu školy dostatečný (ve škole pracuje cca 100 lidí, vaříme přes 1000 obědů denně a musíme mít suroviny – z toho se dováží obědy do 2 MŠ a seniorům, v areálu je také rozvodna firmy E.ON Distribuce a výměníková stanice Teplárny Písek, přístup musí mít všechny servisní a opravárenské firmy, vozidla integrovaného záchranného systému apod.). Do areálu mohou po domluvě s vedením školy i rodiče, kteří musí zajistit dopravní obslužnost svých dětí (vážné zdravotní postižení apod.). Parkování bez omezení pro všechny, kdo by ho potřebovali (tedy i pro rodiče), v areálu školy možné zajistit nebylo, není a nebude.

Na vysvětlenou dodávám, že věcné břemeno na pozemku č. 1796/1 (většina školního areálu včetně vchodů z Jeronýmovy, Tylovy a Tyršovy ulice) udává, že zde je možnost vstupu a chůze školní veřejnosti k základní škole J.K.Tyla ve dnech školního vyučování (mimo víkendy a prázdniny) v době od 6:00 do 18:00 hod. Později bylo ještě doplněno o věcné břemeno chůze a jízdy ve směru z Jeronýmovy ulice za účelem přístupu a příjezdu na přilehlý soukromý pozemek osobním automobilem pro osobní potřebu vlastníka pozemku a garáže v rozsahu dle geometrického plánu č. 4301-2/2006 – ve dnech školního vyučování platí jen v čase 17:00-.07:00 hod. Na pozemku č.1796/6 (vjezd z Kollárovy ulice až ke školní jídelně a parkoviště) věcné břemeno chůze a vstupu není. Nastavení všech opatření je tak zcela v souladu.

Dalším ne nepodstatným faktem je, že se na vedení školy obraceli často i nájemníci přilehlých nemovitostí s požadavkem zamezit nekontrolovatelnému parkování a průjezdům jejich dvorem, stáním před jejich garážemi apod. I zde brána pomůže.

Mnohé průzkumy jednoznačně potvrzují, že za zhoršením dopravní bezpečnosti v okolí škol (v ČR i dalších státech Evropy a vyspělého světa) stojí snaha rodičů dovážením dětí do bezprostřední blízkosti školy jejich bezpečnost zvýšit. Vznikají proto kampaně (např. Pražské matky 16.-22.9.2018 při Evropském týdnu mobility), které zvou rodiče a děti, aby zkusili alespoň jeden den dorazit do školy pěšky. Upozorňují na to, že vinou řidičů, kteří ráno děti dováží autem, vznikají před školami nepřehledné a nebezpečné situace. Poukázat chtějí také na to, že pravidelný pohyb je důležitý pro zdravý vývoj dětí a chůze je rozvíjí i sociálně, protože se potkávají s různými lidmi a situacemi.

Na závěr bych měl poslední prosbu. Pokud jdete ve směru z Tyršovy ulice, používejte chodník okolo školní jídelny. Cesta po vozovce a křížení vaší chůze s trasami automobilů není příliš bezpečné. A pro rodiče dodávám, že učení nápodobou je velmi důležité a nosné.

Věřím, že automatickou bránu z Kollárovy ulice všichni přivítají jako prvek nutný pro zajištění dopravní bezpečnosti žáků a žákyň školy v areálu samotném. To je ostatně nejen mou povinností, ale i nutností a mou prioritou.

Děkuji všem za podporu a sdílení vize být moderní školou, kde si každý najde to svoje.

 

Pavel Koc, ředitel školy

Stáhnout soubor

    123

Další Aktuality

Roušky při výuce na 2. stupni již od pátku 18.9.2020!

Studenti vysokých škol nabízejí žákům doučování… Máte zájem?

Upřesnění k povinným rouškám ve škole od 10.9.2020

Do školy od zítra s rouškou!

1. září 2020 – první školní den na Tylovce

Přihlašování do kroužků