Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Další krok k posílení bezpečnosti na Tylovce – automatická brána u vjezdu z Kollárovy ulice

Bezpečnost všech, ať už se jedná o bezpečnost fyzickou a technickou (tzv. tvrdou) a psychickou (tzv. měkkou), ve škole i v okolí školy, je velmi důležitá.

V řádu dní bude uvedeno do provozu další technické vylepšení dopravní bezpečnosti areálu (automatická křídlová brána), které znemožní chodcům přístup ve směru vjezdu z Kollárovy ulice. Tedy ve směru, kde hrozí díky nepřehlednosti a velkému provozu střet vozidel a chodců, ve směru, kde je průchod zakázán od vzniku školy mnohými informačními tabulkami. Nutno dodat, že respektování tohoto zákazu není příliš vysoké, i když průzkumy i měření jasně prokázaly, že přijít místo vjezdem z Kollárovy ulice vchodem z Tyršovy nebo Jeronýmovy ulice je časově i vzdáleností téměř stejné.

Od zadání dopravně bezpečnostní studie a zveřejnění jejího výsledku v projektu Bezpečně do školy v říjnu 2011 a následné schůzky dopravní komise přímo v areálu školy se podařilo splnit mnohá režimová i technická opatření. Těmi prvními byla úprava školního řádu, kde je jasně konstatováno, že do školy jsou tři vchody pro pěší (Tylova, Jeronýmova a Tyršova ulice) a jeden vjezd pro vozidla dopravní obsluhy (Kollárova) ulice, a režimová úprava, kdy zůstává zatím brána z Kollárovy ulice zamčena vždy od 7:30 do 8:00 pro veškerý provoz. Byl vybudován parkovací terminál v Jeronýmově ulici pro 14 vozidel v režimu „kiss and ride“ – stání max. 15 minut. Následovala úprava dopravního značení v areálu a blízkém okolí (výměna provizorního a neodpovídajícího předpisům) a vydávání karet s povolením vjezdu, instalace sloupků znemožňujících vjezd vozidel na chodníky a další plochy, instalace zpomalovacího prahu na 10 km/h, rozšíření plochy vnitřního parkoviště o 10 míst, rekonstrukce veřejného osvětlení v tomto místě, instalace kamerového systému se záznamem v prostoru vjezdu a parkování a naposledy rekonstrukce osvětlení průchodu do Tylovy ulice.

Posledním realizovaným krokem je zprovoznění automatické brány u vjezdu z Kollárovy ulice. Brána je stávající křídlová, je osazena dvěma světelnými majáky a její konstrukce splňuje všechny bezpečnostní předpisy (nemůže ani při nevhodné manipulaci a pohybu chodců a automobilů způsobit škody na zdraví). Bude otevírána GSM klíčem přes mobilní telefony oprávněnými osobami. Tento klíč je nutno použít při příjezdu i odjezdu. Kromě klíče je nutno automobil vybavit kartou povolení, kterou vydává kancelář školy (slouží např. pro potřeby MP Písek při kontrolách vjezdu do vnitrobloku).

Tento vjezd slouží dopoledne a odpoledne pro zásobování školy a přístup zaměstnanců školy, v podvečerních hodinách pak pro nájemce prostor školy.  Přes rozšíření kapacit parkoviště není celkový počet míst v areálu (25) pro zabezpečení bezproblémového chodu školy dostatečný (ve škole pracuje cca 100 lidí, vaříme přes 1000 obědů denně a musíme mít suroviny – z toho se dováží obědy do 2 MŠ a seniorům, v areálu je také rozvodna firmy E.ON Distribuce a výměníková stanice Teplárny Písek, přístup musí mít všechny servisní a opravárenské firmy, vozidla integrovaného záchranného systému apod.). Do areálu mohou po domluvě s vedením školy i rodiče, kteří musí zajistit dopravní obslužnost svých dětí (vážné zdravotní postižení apod.). Parkování bez omezení pro všechny, kdo by ho potřebovali (tedy i pro rodiče), v areálu školy možné zajistit nebylo, není a nebude.

Na vysvětlenou dodávám, že věcné břemeno na pozemku č. 1796/1 (většina školního areálu včetně vchodů z Jeronýmovy, Tylovy a Tyršovy ulice) udává, že zde je možnost vstupu a chůze školní veřejnosti k základní škole J.K.Tyla ve dnech školního vyučování (mimo víkendy a prázdniny) v době od 6:00 do 18:00 hod. Později bylo ještě doplněno o věcné břemeno chůze a jízdy ve směru z Jeronýmovy ulice za účelem přístupu a příjezdu na přilehlý soukromý pozemek osobním automobilem pro osobní potřebu vlastníka pozemku a garáže v rozsahu dle geometrického plánu č. 4301-2/2006 – ve dnech školního vyučování platí jen v čase 17:00-.07:00 hod. Na pozemku č.1796/6 (vjezd z Kollárovy ulice až ke školní jídelně a parkoviště) věcné břemeno chůze a vstupu není. Nastavení všech opatření je tak zcela v souladu.

Dalším ne nepodstatným faktem je, že se na vedení školy obraceli často i nájemníci přilehlých nemovitostí s požadavkem zamezit nekontrolovatelnému parkování a průjezdům jejich dvorem, stáním před jejich garážemi apod. I zde brána pomůže.

Mnohé průzkumy jednoznačně potvrzují, že za zhoršením dopravní bezpečnosti v okolí škol (v ČR i dalších státech Evropy a vyspělého světa) stojí snaha rodičů dovážením dětí do bezprostřední blízkosti školy jejich bezpečnost zvýšit. Vznikají proto kampaně (např. Pražské matky 16.-22.9.2018 při Evropském týdnu mobility), které zvou rodiče a děti, aby zkusili alespoň jeden den dorazit do školy pěšky. Upozorňují na to, že vinou řidičů, kteří ráno děti dováží autem, vznikají před školami nepřehledné a nebezpečné situace. Poukázat chtějí také na to, že pravidelný pohyb je důležitý pro zdravý vývoj dětí a chůze je rozvíjí i sociálně, protože se potkávají s různými lidmi a situacemi.

Na závěr bych měl poslední prosbu. Pokud jdete ve směru z Tyršovy ulice, používejte chodník okolo školní jídelny. Cesta po vozovce a křížení vaší chůze s trasami automobilů není příliš bezpečné. A pro rodiče dodávám, že učení nápodobou je velmi důležité a nosné.

Věřím, že automatickou bránu z Kollárovy ulice všichni přivítají jako prvek nutný pro zajištění dopravní bezpečnosti žáků a žákyň školy v areálu samotném. To je ostatně nejen mou povinností, ale i nutností a mou prioritou.

Děkuji všem za podporu a sdílení vize být moderní školou, kde si každý najde to svoje.

 

Pavel Koc, ředitel školy

Stáhnout soubor

    123

Další Aktuality

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí

Covid ve školách aneb Kdo o čem rozhoduje?

Kamarádi z hmyzí říše

Poznáváme přírodní živly

Připomínka Dne válečných veteránů 11.11.2021