Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Učíme se příběhem

Od nového školního roku se naše škola účastní dalšího čtenářského projektu, tentokrát  s názvem „Učíme se příběhem“.

V projektu vytvoříme model výuky literatury jako předmětu cíleného na literární vzdělání skrze rozvoj čtenářství. Zaměříme se na 5. – 9. ročník základní školy. Rámec nám poskytne naratologie, tedy teorie vyprávění, kterou považujeme za příznivý teoretický model přemýšlení nad textem, a to i pro dítě – čtenáře. Cílem je, aby děti dostaly k dispozici nástroj analýzy textu – příběhu, uplatnitelného pro literaturu, kterou samy čtou, a pro tvořivé přemýšlení nad ní. V rámci spolupráce základních škol a veřejných knihoven vznikne cyklus tří ověřených vzdělávacích programů zaměřených na 2. st. ZŠ, které budou posléze v intencích výzvy nabídnuty ke všeobecnému užití.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008094
Období realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021
Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
Celkový objem dotace: Kč 13.651.000,-

Více o čtenářských klubech také zde.

Více o Nová škola o.p.s. zde.

 

Spolupracující subjekty:

ZŠ Brno – Líšeň, Masarova – Knihovna Jiřího Mahena, Brno
ZŠ Frymburk – Knihovna Frymburk
ZŠ Hlučín – Rovniny – Městská knihovna, Hlučín
5. ZŠ Kolín, Mnichovická – Městská knihovna, Kolín
ZŠ Švermova, Liberec – Krajská vědecká knihovna Liberec
ZŠ Masaryka, Meziměstí – Městská knihovna, Meziměstí
ZŠ Tylova, Písek – Městská knihovna, Písek
Lauderovy školy při ŽOP – Městská knihovna Praha, pobočka Korunní
ZŠ Riegrova, Semily – Městská knihovna, Semily
ZŠ Skálova, Turnov – Knihovna A. Marka, Turnov
ZŠ Vrdy – Obecní knihovna Vrdy

 

Stáhnout soubor

    Logolink_OP_VVV_hor_barva_cznovaskola

Další Aktuality

Ladovská zima i na Tylovce

Nabídka volného místa na 11.MŠ Na Ryšavce trvá

Charitativní andílci nejen ve škole na jarmarku…

Stávka 27. 11. 2023 potvrzena

Potvrzení stávky v pondělí 27.11.2023

Tylovka a stávka