Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Další z pedagogických akademií – Školní problematika a pedopsychiatrie

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek zorganizovala v úterý 17. října odpoledne další přednášku z cyklu pedagogických akademií na téma Školní problematika a pedopsychiatrie aneb Co lze a co nelze řešit v ordinaci dětského psychiatra. Přivítali jsme píseckého dětského psychiatra MUDr. Ivetu Burdovou.

 

Paní doktorka se postupně zabývala tématy pedopsychiatrické ordinace a nemocnice v kraji, jejich objednací doby, diagnózy spojené se školní problematikou – ADHD, poruchy chování, specifické poruchy učení, dysfázie, autizmus, mentální retardace a školní fóbie. Přiblížila také, jak probíhá pedopsychiatrické vyšetření, jaké jsou možnosti léčby a co se dá v její ordinaci léčit. Odpověděla na otázky s čím se lidi do ordinace objednávají, jak fungují asistenti pedagoga, jak její spolupráce s klinickým psychologem, jak naložit s medikací, která by měla být podána ve škole a dala prostor pro diskuzi k těmto tématům.

 

Zájem projevili pedagogičtí nejen pracovníci pořádající školy, ale i z Písku a okolí. Společně pak strávili čas naplněný erudovanými informacemi a sdílením zkušeností s touto problematikou.

 

Všichni přítomní se rozcházeli s pocitem, že to byl smysluplně strávený čas a že poznali problematiku společného vzdělávání z dalšího odborného úhlu. Podobná setkávání s odborníky jak pro odbornou, tak i širší veřejnost, budou následovat.

Stáhnout soubor

    20171017_16183320171017_161844

Další Aktuality

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Česko-ukrajinský příměstský tábor

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 11.MŠ, Na Ryšavce 241, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2023/2024