Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Děti z KMŠ v muzeu

V Křesťanské mateřské školce se pečlivě chystáme na blížící se Vánoce. Již ve čtvrtek 30. listopadu proběhla v obou našich třídách adventní slavnost. Vyprávěli jsme si o smyslu adventní doby,  a o tom, jak ji nejlépe prožít. Děti vyslechly příběh o Marii a andělovi, zazpívali jsme si adventní písně a  rozsvítili jsme světýlka. Pak jsme společně vyrobili a nazdobili adventní věnce.

Hned další den, 1. prosince, šly starší děti na předvánoční výstavu do Prácheňského muzea. Prohlédly si staré loutky a zhlédly loutkové představení. Byly se podívat také v expozici ryb, kde je nejvíc zaujal veliký sumec. Všechny děti si pak v muzeu vyráběly krásné drátěné anděly. Pracovnice muzea měly pro každého připraveného andílka, děti si ho zdobily drátky a korálky. Nesly si ho do školky a při odchodu domů hrdě  ukazovaly rodičům, co vyrobily. Děkujeme lektorkám muzea za krásný program a těšíme se, co si pro nás připraví příště….

 

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Tyláček č. 117 – letní čtení k vodě a na výlety

Upozornění k prázdninovému provozu MŠ

Plán akcí KMŠ na červen 2021

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Aktuální informace Policie ČR

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930