Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Děti z Křesťanské MŠ se seznamují s řemesly

Začátkem dubna  zahájily děti v Křesťanské mateřské škole  projekt „Seznamujeme se s řemesly“. V rámci polytechnické výchovy je cílem tohoto projektu seznámit děti s lidskou prací a základy některých řemesel. Dnešní děti  většinou  nemají mnoho možností zjistit, jak se co vyrábí a kdo to vlastně dělá.  Již v březnu  děti poznávaly v rámci výstavy o Jitexu v píseckém muzeu, jak  a z čeho se vyrábí oblečení. Ve školce nám babičky vyprávěly o pečení chleba a o povolání pekaře.

V prvních dubnových dnech jsme se s dětmi vypravili do střediska odborného výcviku SOŠ  a SOU Písek na Samoty  podívat se, jak se učí automechanici a zedníci. Děti se dozvěděly, co se v učilišti studenti těchto oborů učí a vše si mohly samy vyzkoušet. V dílně, kde se učí zedníci, ukázal dětem pan Ing. Kalinovský,  jak se staví zdi, jaký je rozdíl mezi různými cihlami, z čeho je malta a jak funguje vodováha. Děti si pak samy zkoušely nabírat maltu na lžíci, pokládat cihly a společně postavily malou zídku, jejíž rovinu pečlivě měřily vodováhou.

V dílně automechaniků se dětem věnoval pan  Mgr. Hrdina spolu s několika studenty 1. ročníku. Pro děti bylo velmi zajímavé vidět, jak se zvedá auto, prohlédly si vymontovaný motor, viděly, jak se sundávají kola auta a samy si zkoušely vyšroubovat a našroubovat šrouby u kol.

Návštěva v učilišti byla pro kluky i pro holčičky velmi zajímavá, všichni odpoledne vyprávěli rodičům, co zažili, viděli a hlavně, co si sami vyzkoušeli.

Děkujeme zaměstnancům SOU a SOŠ Písek za hezkou akci. Těšíme se na příští návštěvu, kdy máme v plánu podívat se do dílen k tesařům a truhlářům.

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Informační brožura pro rodiče budoucích prvňáčků

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Školička pro budoucí prvňáčky

Plán akcí KMŠ – červen 2022

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek