Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Děti z Naděje ve Sluníčkové třídě

Začlenění do kolektivu hraje velkou roli při utváření osobnosti dítěte. Díky vzájemné spolupráci naší MŠ a Naděje měli děti možnost přijmout mezi sebe nové vrstevníky, kteří to nemají v životě tak jednoduché. Prožily spolu pěkné dopoledne a předvedly, že dětský svět dokáže být plný radosti, pohody a vzájemného respektu.

Článek z učitelských novin
V rámci projektu Bez obav spolu spolupracuje NADĚJE s píseckými základními školami a jejich mateřskými školami. Jednou z aktivit předškolních klubů je realizace adaptačních dní v mateřské škole. Děti z předškolních klubů NADĚJE stráví jedno dopoledne ve státní mateřské školce, aby poznaly prostředí a atmosféru školky. Cílem je motivovat děti a jejich rodiny k docházce do standardní mateřské školy. Při akci dochází také k prohloubení vzájemné spolupráce mezi lektorkami předškolních klubů a učitelkami MŠ při adaptaci dětí. Lektorky jsou přítomny při adaptačních dnech s dětmi, účastní se aktivit ve spolupráci s učitelkami mateřské školky.
Adaptační den v 5. MŠ na Fügnerově náměstí při základní škole J.K.Tyla proběhl úspěšně v březnu. Těší mne, že jsme se s mou kolegyní mohly osobně setkat s učitelkami paní Marcelou Habartovou a Martinou Maturovou ze třídy Sluníček. Výborně připravily předškolní děti ze třídy Sluníček na adaptaci našich dětí z předškolních klubů Margaretka a Chaloupka z NADĚJE. Paní učitelky se věnovaly dětem tak, aby poznaly prostředí školky, části režimu dne, pravidla pobytu. Všechny děti společně tvořily, cvičily, tancovaly a hrály pohybové hry uvnitř i na zahradě.
Jsme rádi, že Učitelské noviny otiskly náš děkovný dopis. Těšíme se na další setkání.

Stáhnout soubor

    ????????????????????????????????????????Adaptační den v MŠ 10

Další Aktuality

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí

Kamarádi z hmyzí říše

Pozvánka dna Drakiádu školního parlamentu

Reportáž z Tylovky na stránkách aktuálního vydání Učitelských novin…

Kamarádi z hmyzí říše