Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Děti ze školní družiny opět vyzdobily píseckou nemocnici

Žáci a paní vychovatelky ze školní družiny dlouhodobě spolupracují s vedením písecké nemocnice na zpříjemňování vnitřních prostor. Po dětském a ortopedickém oddělení a oddělení pro dlouhodobě nemocné jsme se tentokrát vypravili na oddělení gynekologicko-porodnické.

Chodby a další prostory zdobí nově kresby a malby dětí, které vznikly při jejich mimovyučovací činnosti.

Slavnostní vernisáž zahájil pan primář MUDr. Michal Turek.

Žáci vystoupili s hudebním pásmem pod vedením paní vychovatelek A. Vlnové a K. Podešvové.

 

Stáhnout soubor

    nem 2nem 3nem 4nem

Další Aktuality

Hledáme posilu do našeho týmu – asistent/ka pedagoga v MŠ

Třídní schůzky a schůzka třídních důvěrníků

Projekt „Rekonstrukce učeben pro výuku cizích jazyků a ICT + bezbariérový přístup do budov ZŠ J. K. Tyla“

Veletrh volnočasových aktivit 24.9.2021 v Písku

Strážní andělé

První den ve škole – naši prvňáčci