Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Dodatek č.1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro 2018/2019

Čj: ZSJKT/00320/2018

 

Dodatek č.1

ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, 5. MŠ, Fügnerovo nám. 47

 

Na základě Článku 3 Kritérií k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je aktuální počet volných míst k datu 2.5.2018 celkem 18 dětí.

 

Dodatek č.1

ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek

 

Na základě Článku 3 Kritérií k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je aktuální počet volných míst k datu 2.5.2018 celkem 10 dětí.

 

Dodatek č.1

ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, 9. MŠ, Alšova 1930, Písek

 

Na základě Článku 3 Kritérií k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je aktuální počet volných míst k datu 2.5.2018 celkem 28 dětí.

 

Dodatek č.1

ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

 

Na základě Článku 3 Kritérií k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je aktuální počet volných míst k datu 2.5.2018 celkem 8 dětí.

 

Počet volných míst může být snížen v souladu s odst. 2, 4 a 5 §2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.

 

(2) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.

(4) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením 4. nebo 5. stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odst. 2 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odst. 2 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením 3. stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.

(5) Snížení počtu dětí podle odstavce 4 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

 

V Písku 2. května 2018

Mgr. Bc. Pavel K o c

ředitel školy

Dodatek č.1 Kritéria k přijímání dětí do MŠ 2018Stáhnout soubor

Další Aktuality

OČR

POLOLETNÍ prázdniny a JARNÍ prázdniny

Mravenečci KARANTÉNA

Mravenečci – Třídní schůzka přeložena na 26.1.2022 od 15:30 hod.

Akce KMŠ leden a únor 2022

Provoz KMŠ v lednu 2022