Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Dodatek ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2019/2020 ze dne 20. 2. 2019

U MŠ pro období 18. 5. 2020 – 30. 6. 2020:

  • U dětí, které v tomto období nastoupí do MŠ, bude v souladu s § 6 Vyhl. 14/2005 Sb. školné vypočteno poměrnou částí z celkové měsíční částky 390 Kč tj. poměrnou částí poníženo o dobu uzavření MŠ.
  • U dětí, které v tomto období nenastoupí do MŠ vůbec, bude v souladu s Usnesením RM 269/20 úplata prominuta.

 

U ŠD a ŠK

  • V období do 25. 5. 2020 se postupuje v souladu s  74/2005 a Směrnicí ŘŠ k úplatě za vzdělávací služby, tzn. tato částka se platí za každý měsíc, ve kterém dítě alespoň jednou v měsíci využilo některou z forem zájmového vzdělávání školní družiny nebo klubu.
  • V období 5.2020 – 30. 6. 2020 se školné za ŠD a ŠK neúčtuje  v souladu s pokynem MŠMT „Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu)“. https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss. V případě, že by v tomto období došlo k znovu obnovení klasického provozu ŠD a ŠK, školné bude účtováno v souladu se Směrnicí ŘŠ.

 

Celé znění ke stažení v příloze.

Dodatek ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2019/2020 ze dne 20. 2. 2019Stáhnout soubor

Dokumenty ke staženíPřejít na stránku

Další Aktuality

Plán akcí KMŠ na říjen 2022

S Tylovkou na prsou aneb školní e-skop se Schools United je opět tady

AKCE říjen, listopad 2022

Strážní andělé a naši prvňáčci

Program třídních schůzek 27.9.2022 a vyúčtování příspěvku Spolku rodičů

My v tom Jihočechy nenecháme I – informace