Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Přihlášení k prázdninovému provozu v době uzavření 11.MŠ

Prosíme rodiče,

přihlášky k prázdninovému provozu  v jiných MŠ odevzdejte  v 11.MŠ nejpozději do 5. června 2020.

 

Přihlášky si můžete vyzvednout  a vyplnit přímo v 11.MŠ nebo stáhnout zde a donést vyplněné do školky.

 

Žádost o umístění dítěte do jiné MŠ Stáhnout soubor

Další Aktuality

Tyláček č. 117 – letní čtení k vodě a na výlety

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Aktuální informace Policie ČR

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 – 11.MŠ Na Ryšavce

Prázdninový provoz MŠ léto 2021

Informace pro rodiče dětí MŠ