Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Doklad pro podání žádosti o ošetřovné

Vážení rodiče,

v souvislosti  s rozhodnutím vlády o uzavření ZŠ a v souvislosti s rozhodnutím zřizovatele o uzavření MŠ jsme připraveni vystavit Vám doklad pro podání žádosti o ošetřovné.

 

 

Základní škola:

Pro urychlení administrativy, prosíme rodiče, kteří májí o vystavení dokladu zájem, aby nám napsali na email: veronika.hodikova@zstylova.cz jméno, příjmení žáka a třídu, kterou žák navštěvuje, dále je třeba uvést datum – od kdy požadujete nastoupit OČR (viz vyjádření k podpůrčí době níže).

Doklad Vám následně zašleme elektronicky (tuto variantu preferujeme). Osobně si můžete doklad vyzvednout v kanceláři školy každý den od pondělí 16.3. 2020 od 8.00-12.00 hod.

 

Mateřské školy:

Platí výše uvedený postup, jen emailové adresy jsou adresy paní vedoucích učitelek.

9.MŠ a KMŠ: lenka.kucerova@zstylova.cz

5.MŠ: marcela.habartova@zstylova.cz

11.MŠ: jana.bednarcik@zstylova.cz

 

I zde existuje možnost vyzvednout si potvrzení osobně v ředitelně MŠ každý den od pondělí 16.3. 2020 od 8.00-12.00 hod. V 9.MŠ a KMŠ využijte společnou kancelář KMŠ.

 

 

V případech, kdy nařízení vlády vstoupilo dnem 11. 3. 2020 v platnost a aktuálně probíhají jarní prázdniny, začíná běh podpůrčí doby až ode dne, kdy měla být škola po prázdninách otevřena.

 

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

 

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?

Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.

Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.

Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.

 

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?

Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.

Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

 

Co dále po dočerpání ošetřovného?

Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.

 

Jaká je výše ošetřovného?

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV.

 

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.

Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Žádost o ošetřovné formulář ke stažení zdeStáhnout soubor

Další Aktuality

Letní příměstské tábory 2024

Akce KMŠ březen 2024

Hledáme uklízečku/uklízeče do ZŠ

Karneval školní družiny

Eskymáci v Jahůdkách

Jahůdky se starají o ptáčky