Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Doplňující informace pro rodiče žáků přihlášených k výuce od 8.6. (6.-8.ročník)

Doplňující Informace pro rodiče žáků 2.stupně přihlášených ke školní výuce od 8.6.

Příchod žáků ke škole bude organizován takto:

A – 8:40

B – 8:45

C – 8:50

D – 8:55

Při příchodu žáci odevzdají třídnímu učiteli vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“ a bude jim změřena teplota bezkontaktním teploměrem.

Rozvrh hodin:

pondělí – 6.ročník (8.a15.6.)

počet 9:00 – 9:30 9:35 – 10:05 10:15 – 10:45 10:50 – 11:20 11:30 – 12:00
6.A (9.B) 10 TH – Ber AJ Čj – Lak M – Ber * – Hlv
6.B 12 TH – Lec M – Lec Čj – Bax AJ * – Raa
6.C 15 TH – Bax M – Znt AJ Čj – Bax * – Nov
6.D 7 TH – Jnd Čj – Bar M – Znt * – Jnd AJ

 

úterý – 7.ročník (9.a16.6.)

počet 9:00 – 9:30 9:35 – 10:05 10:15 – 10:45 10:50 – 11:20 11:30 – 12:00
7.A 9 TH – Sta ČJ – Lak M – Ber * – Pav AJ
7.B 15 TH – Kří Čj – Bax M – Lec AJ * – Jnd
7.C 10 TH – Raa M – Ndm AJ * – Nov Čj – Bax

 

středa – 8.ročník (10.a17.6.)

počet 9:00 – 9:30 9:35 – 10:05 10:15 – 10:45 10:50 – 11:20 11:30 – 12:00
8.A1 (8.A) 9 TH – Pach AJ Čj – Lak M – Ber * – Hlv
8.A2 (9.A) 9 Čj – Lak TH – Pach AJ * – Dem M – Ber
8.B1(8.B) 9 TH – Pob M – Lec ČJ – Pob * – Raa AJ
8.B2(9.C) 9 M – Lec TH – Pob AJ Čj – Pob * – Jan

 

* – naukový předmět ve třídě. Je na domluvě učitelů, jak si do tříd dojdou. Je např. možné tento úsek rozdělit na 3 x 10 minut. Organizátorem a osobou zodpovědnou za tuto hodinu je učitel napsaný v rozvrhu.

Rozdělení 8.tříd (18 přihlášených) bude provedeno třídním učitelem.

Čtvrtek je vyhrazen individuálním či skupinovým konzultacím. Všichni učitelé 2.stupně jsou Vám plně k dispozici. Je však třeba se domluvit na konkrétním čase.

Připravte se prosím na to, že budeme vybírat učebnice ještě v červnu!

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Letní příměstské tábory 2024

Hledáme uklízečku/uklízeče do ZŠ

Karneval školní družiny

Den otevřených dveří v 1. třídách

Pozvánka na akci V tanečním rytmu 2024

Celoškolní projektový den civilní ochrany