Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Výsledky mezinárodního průzkumu Health Behaviour in School-aged Children

V roce 2018 se naše škola zúčastnila mezinárodního výzkumu Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) zaměřeného na životní styl mladé generace.

Garantem HBSC za Českou republiku je Univerzita Palackého v Olomouci, přičemž výzkum probíhá pod záštitou Světové zdravotnické organizace, s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR a MŠMT ČR.

Díky zapojení velkého množství žáků bylo možné sesbíraná data analyzovat a výzkumná zjištění postupně zveřejňovat prostřednictvím platformy www.zdravagenerace.cz směrem k učitelům, ředitelům, rodičům, politikům, médiím, ale i žákům samotným.

Jako hmatatelné poděkování nám byly zaslány výsledky se zpětnou vazbou našich žáků/vašich dětí.

Zároveň jsme obdrželi výukové materiály obsahující mimo jiné i aktivity využitelné přímo ve výuce. V současné chvíli jsou k dispozici tematické materiály vhodné pro vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Člověk a jeho svět (např. www.zdravagenerace.cz/stravovaci-navyky.pdf).

 

Ze zjištění vyplývá že naši žáci/vaše děti mají oproti svým vrstevníkům náskok v konzumaci ovoce a zeleniny (snad k tomu přispívá i naše školní jídelna, nabídka saladety a zapojení se do projektu Ovoce a zelenina do škol), častěji snídají, ale jsou na průměru konzumace energetických nápojů a pijí poměrně dost slazených nápojů.

Vše jsou poznatky k zamyšlení ve škole i doma.

 

Výsledky sběru HBSC v roce 2018 v naší školeStáhnout soubor

Další Aktuality

Roztančený podvečer Tylovky v Elimu 

Lerní příměstské tábory – ještě jeden termín :-)

Komentáře ředitele školy k dotazům a námětům z třídních schůzek dne 14.3.2022

Karneval školní družiny

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2023/2024 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Den otevřených dveří v prvních třídách