Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace k otevření mateřských škol 12.4.2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 dochází na základě  mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 k částečnému otevření mateřských škol.

Základní  důležité informace:

 

 • Otevření MŠ ke dni 12. 4. 2021 se týká  pouze dětí,  které plní povinné předškolní vzdělávání
 • Otevření MŠ ke dni 12. 4. 2021 se týká dále dětí, jejichž zákonní zástupci jsou:
  1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  5. příslušníci ozbrojených sil,
  6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  10. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

V případě, že potřebujete své dítě jako zaměstnanec a) – e) přihlásit do MŠ, informujte o této  skutečnosti učitelky MŠ nejpozději  9. 4. 2021

 

 • Děti mohou být vzdělávány pouze ve skupinách nejvýše 15 dětí. Z tohoto důvodu může být dítě v případně nutnosti na celou dobu docházky dítěte do MŠ přesunuto do jiné než kmenové třídy tak, aby byly vytvořeny neměnné skupiny dětí. O zařazení dítěte do skupiny budou zákonní zástupci informování při prvním příchodu dítěte do MŠ.
 • Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které nevykazují žádné příznaky respiračního onemocnění včetně rýmy a kašle.
 • Podmínkou účasti dětí na prezenčním vzdělávání je povinné testování  antigenními testy. Testy bude zajišťovat škola, testování bude probíhat  2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek po vstupu do MŠ v prostoru „Testování“. Testování bude probíhat podle pokynů pověřené osoby za asistence zákonného zástupce dítěte.  Zákonný zástupce vyčká cca 15 minut na výsledek testu, pokud bude test negativní, dítě může být přijato do MŠ (Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena potvrzením lékaře nebo zprávou z laboratoře)

 

 • Zákonní zástupci dětí omezí dobu pobytu v MŠ na minimálně nutnou dobu. Zároveň mají povinnost používat respirátor  FFP2 po celou dobu pohybu v areálu školy. U dětí je vyžadováno použití min. ochranné roušky v celém areálu školy od jejich příchodu do MŠ a  během čekání na výsledek testu. Před odchodem do třídy děti roušky odloží v šatně, během pobytu v MŠ děti mít roušku nemusí.
 • Všem dětem jsou i nadále plošně odhlášeny obědy. Rodiče dětí, kteří budou mít zájem o odběr dotované stravy (i když jsou doma),  musí obědy dětem včas přihlásit běžným způsobem  (pomocí aplikace strava.cz, v případě problémů  telefonicky v kanceláři ŠJ od 7.00 do 14.30)

 

Děkujeme všem rodičům za pochopení a za součinnost při zajištění provozu mateřské školy. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Informační brožura pro rodiče budoucích prvňáčků

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Školička pro budoucí prvňáčky

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 11.MŠ, Na Ryšavce, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2022/2023