Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace k otevření MŠ 12.4.2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 dochází na základě  mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 k částečnému otevření mateřských škol.

Základní  důležité informace:

 

 • Otevření MŠ ke dni 12. 4. 2021 se týká  pouze dětí,  které plní povinné předškolní vzdělávání

 

 • Otevření MŠ ke dni 12. 4. 2021 se týká dále dětí, jejichž zákonní zástupci jsou:
  1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  5. příslušníci ozbrojených sil,
  6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  10. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

V případě, že potřebujete své dítě jako zaměstnanec 1.)– 10.) přihlásit do MŠ, informujte o této  skutečnosti učitelky MŠ nejpozději  9. 4. 2021

 

 • Děti mohou být vzdělávány pouze ve skupinách nejvýše 15 dětí. Z tohoto důvodu může být dítě v případně nutnosti na celou dobu docházky dítěte do MŠ přesunuto do jiné než kmenové třídy tak, aby byly vytvořeny neměnné skupiny dětí. O zařazení dítěte do skupiny budou zákonní zástupci informování při prvním příchodu dítěte do MŠ.

 

 • Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které nevykazují žádné příznaky respiračního onemocnění včetně rýmy a kašle.

 

 • Podmínkou účasti dětí na prezenčním vzdělávání je povinné testování  antigenními testy. Testy bude zajišťovat škola, testování bude probíhat  2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek po vstupu do MŠ v prostoru dětské šatny. Testování bude probíhat podle pokynů pověřené osoby za asistence zákonného zástupce dítěte.  Zákonný zástupce vyčká cca 15 minut na výsledek testu, pokud bude test negativní, dítě může být přijato do MŠ (Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena potvrzením lékaře nebo zprávou z laboratoře. Dále se testování neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.)

 

videonávod  k testování zde: https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

instruktážní leták  k testování ke stažení zde: instruktážní leták

 

 • Zákonní zástupci dětí omezí dobu pobytu v MŠ na minimálně nutnou dobu. Zároveň mají povinnost používat respirátor  FFP2 po celou dobu pohybu v areálu školy. U dětí je vyžadováno použití min. ochranné roušky v celém areálu školy od jejich příchodu do MŠ a  během čekání na výsledek testu. Před odchodem do třídy děti roušky odloží v šatně, během pobytu v MŠ děti mít roušku nemusí.

 

 • Všem dětem jsou i nadále plošně odhlášeny obědy. Rodiče dětí, kteří budou mít zájem o odběr dotované stravy (i když jsou doma),  musí obědy dětem včas přihlásit běžným způsobem  (pomocí aplikace strava.cz, v případě problémů  telefonicky v kanceláři ŠJ od 7.00 do 14.30)

 

Děkujeme všem rodičům za pochopení a za součinnost při zajištění provozu mateřské školy. 

 

 

 

 

instruktážní letákStáhnout soubor

Další Aktuality

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Předběžné výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025

Akademie ke Dni matek 9. 5. 2024 v 17:30 hod. v DFŠ

Plán akcí KMŠ – duben 2024

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2024/2025 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Prázdninový provoz 2024 mateřských škol