Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

Provoz mateřských škol

 • je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
 • Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

 

Provoz základních škol

 • Je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Obědy mají všichni od 4.1.2021 přihlášeny. Pokud nebudou ve škole, prosíme včas odhlásit.
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. U žáků 3.-9. tříd budou obědy od 4.1.2021 plošně odhlášeny. Pokud chtějí žáci odebírat stravu, musí se znovu včas přihlásit.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Pokud bude někdo konzultace potřebovat, žádám rodiče o zaslání požadavku k rukám ředitele obvyklou cestou přes eŽK.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky. Podrobnosti provozu ve škole budou zveřejněny.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

 

Základní škola Josefa Kajetána Tyla byla opět zpohotovněna pro péči o děti ve věku 6-10 let rodičů pracujících pro IZS a dalších určených provozů dle krizového zákona. Podmínky provozu školy a přihlašování zůstávají stejné.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí

Covid ve školách aneb Kdo o čem rozhoduje?

Kamarádi z hmyzí říše

Poznáváme přírodní živly

Připomínka Dne válečných veteránů 11.11.2021