Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace k provozu školní družiny od 4. ledna 2021

 

 

Od 4. 1. 2021 bude pro žáky 1. a 2. tříd otevřena i školní družina. Provoz bude zajištěn ráno od 6:00 hodin a odpoledne do 16:30 hodin. Družiny budou umístěny vždy ve stejné místnosti jako odpovídající třída. Bližší informace k vyzvedávání žáků budou vyvěšeny u hlavního vchodu u zvonků.

 

Prostory velké družiny (ŠD 5) budou od 4. 1. 2021 dočasně sloužit k zajištění vykonávání péče o děti, o které nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

 

Případné dotazy k provozu školní družiny Vám zodpovíme na tel. čísle 723 233 584 nebo mailem na adrese: vlasta.vlasata@zstylova.cz

 

 

 

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 11.MŠ, Na Ryšavce, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2022/2023

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Školička pro předškoláky