Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace k provozu školní družiny od 4. ledna 2021

 

 

Od 4. 1. 2021 bude pro žáky 1. a 2. tříd otevřena i školní družina. Provoz bude zajištěn ráno od 6:00 hodin a odpoledne do 16:30 hodin. Družiny budou umístěny vždy ve stejné místnosti jako odpovídající třída. Bližší informace k vyzvedávání žáků budou vyvěšeny u hlavního vchodu u zvonků.

 

Prostory velké družiny (ŠD 5) budou od 4. 1. 2021 dočasně sloužit k zajištění vykonávání péče o děti, o které nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

 

Případné dotazy k provozu školní družiny Vám zodpovíme na tel. čísle 723 233 584 nebo mailem na adrese: vlasta.vlasata@zstylova.cz

 

 

 

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

BAREVNÝ TÝDEN

Tyláček, všech čtenářů miláček…

Předběžné výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Dodatek č.2 který upravuje dokument č.j. ZSJKT/244/2021 ze dne 5.3.2021 Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky