Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

  • dětí v mateřské škole
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy

 

Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci).
Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

 

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (pro žáky ZŠ ve věku 6-13 určena naše škola pro celou spádovou oblast, pro děti 2-5 určena MŠ v Erbenově ulici spadající pod ZŠ E. Beneše).

 

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání, nadále je povoleno konání přijímacích zkoušek.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Strážní andělé

Program třídních schůzek 26.9.2023 a vyúčtování příspěvku Spolku rodičů

Goistické Kameny v po šesté Písku

Pozvání na třídní schůzky a na schůzku třídních důvěrníků

Úspěchy v soutěži v programování

AKCE září