Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace k výuce od 14.10. do 23.10.2020

1. Platí nařízení ředitele školy k vynucené distanční výuce ke stažení zde.2. Na toto období platí upravené „distanční“ rozvrhy​ s rozdělením předmětů na hlavní (ČJ, M, AJ – cca 3x týdně) a vedlejší (ostatní naukové cca 1x týdně). Nevyučujeme výchovy.

 

3. Pokyny k možnosti odebírat ve škole obědy do vlastních jídlonosičů  jsou zveřejněny samostatně.

 

4. Jak to bude s potvrzením ošetřovného zatím nebylo určeno. Předpokládá se možnost čestného prohlášení rodičů. Informace bude zveřejněna hned po rozhodnutí příslušných úřadů. Prosíme vyčkejte.​ Pokud by to tak nebylo, bude postup stejný jako na jaře, tedy emailem žádost paní sekretářce, elektronický podpis ředitele školy a zaslání zpět emailem.

 

5. Škola je určena v krizovém plánu Jihočeského kraje jako místo, kde je poskytnuta péče​ dětem rodičů vyjmenovaných v zákoně o krizovém řízení, v omezeném provozu bude stále, stejně jako se budou ve školní kuchyni dále vařit obědy pro seniory v rámci střediska stravovacích služeb.

 

6. Základem úspěšného zvládnutí podobných situací je komunikace, osobní zodpovědnost, snaha a připravenost. Budeme si navzájem držet pěsti.​

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Roztančený podvečer Tylovky v Elimu 

Lerní příměstské tábory – ještě jeden termín :-)

Komentáře ředitele školy k dotazům a námětům z třídních schůzek dne 14.3.2022

Karneval školní družiny

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2023/2024 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Den otevřených dveří v prvních třídách