Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace k výuce od 14.10. do 23.10.2020

1. Platí nařízení ředitele školy k vynucené distanční výuce ke stažení zde.2. Na toto období platí upravené „distanční“ rozvrhy​ s rozdělením předmětů na hlavní (ČJ, M, AJ – cca 3x týdně) a vedlejší (ostatní naukové cca 1x týdně). Nevyučujeme výchovy.

 

3. Pokyny k možnosti odebírat ve škole obědy do vlastních jídlonosičů  jsou zveřejněny samostatně.

 

4. Jak to bude s potvrzením ošetřovného zatím nebylo určeno. Předpokládá se možnost čestného prohlášení rodičů. Informace bude zveřejněna hned po rozhodnutí příslušných úřadů. Prosíme vyčkejte.​ Pokud by to tak nebylo, bude postup stejný jako na jaře, tedy emailem žádost paní sekretářce, elektronický podpis ředitele školy a zaslání zpět emailem.

 

5. Škola je určena v krizovém plánu Jihočeského kraje jako místo, kde je poskytnuta péče​ dětem rodičů vyjmenovaných v zákoně o krizovém řízení, v omezeném provozu bude stále, stejně jako se budou ve školní kuchyni dále vařit obědy pro seniory v rámci střediska stravovacích služeb.

 

6. Základem úspěšného zvládnutí podobných situací je komunikace, osobní zodpovědnost, snaha a připravenost. Budeme si navzájem držet pěsti.​

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 11.MŠ, Na Ryšavce, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2022/2023

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Školička pro předškoláky