Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace pro cizí strávníky k možnosti odběru stravy ve školní jídelně od 14.10. do 23.10.2020

Cizí strávníci mohou odebírat stravu pouze s sebou v čase 11:00-13:00 vždy do vlastních jídlonosičů.

 

Vstup vchodem od kanceláře školní jídelny.

 

Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

 

3R – ruce, roušky, rozestupy.

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Lerní příměstské tábory – ještě jeden termín :-)

Komentáře ředitele školy k dotazům a námětům z třídních schůzek dne 14.3.2022

Karneval školní družiny

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2023/2024 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Den otevřených dveří v prvních třídách

Návštěva Jana Kollera na Tylovce