Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace k zápisu do 1. tříd v kostce

Zápis k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020

 

Termín zápisu do prvních tříd pro školní rok 2019/2020:

pátek 5. dubna 2019 od 14:00 do 17.00 hodin • sobota 6. dubna 2019 od 9:00 do 11:00 hodin

Do první třídy budou zapsány děti narozené v době od 1. září 2012 do 31. srpna 2013, dále děti narozené před dnem 1. září 2012, které z různých důvodů školu dosud nenavštěvují.

 

K zápisu je nutno přinést rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu písemně požádat o odklad povinné školní docházky (v tomto případě je nutné dodat vyjádření školského poradenského zařízení – PPP nebo SPC a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa). Žádost o odklad musí být škole předána nejpozději do 30. 4. 2019.

 

Školské obvody spádových základních škol, stanovené obecně závaznou vyhláškou města, jsou pouze doporučené. Vzhledem k naplněnosti školy je ale bydliště dítěte ve spádové oblasti hlavním kritériem přijímání.

 

Rádi ve škole u zápisu přivítáme všechny zájemce, u dětí mimo obvod ale doporučujeme navštívit také spádovou nebo jinou školu s volnou kapacitou.

 

Podrobná kritéria jsou zveřejněna před  na tomto webu a ve škole.

 

Seznamy obvodových dětí do ZŠ obdrží škola od zřizovatele k 4. 4. 2019. Při změně adresy po tomto termínu musí rodič předložit doklad o trvalém pobytu dítěte, doklad je zpoplatněn.

 

Formuláře k zápisu (Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, Žádost zákonných zástupců o předčasný nástup povinné školní docházky dítěte, Žádost zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky dítěte) jsou zveřejněny na stránkách školy v sekci Ke stažení/Základní informace/Přijímací řízení. https://www.zstylova.cz/dokumenty-ke-stazeni/

 

Den otevřených dveří v 1. třídách se uskuteční v pátek 15. března 2019 od 8,00 do 11,40 hod.

 

 

Mgr. Alice Bláhová, zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň

 

Těšíme se na Vás.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Lerní příměstské tábory – ještě jeden termín :-)

Komentáře ředitele školy k dotazům a námětům z třídních schůzek dne 14.3.2022

Karneval školní družiny

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2023/2024 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Den otevřených dveří v prvních třídách

Návštěva Jana Kollera na Tylovce