Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace k zápisu do 1. tříd v kostce

Zápis k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020

 

Termín zápisu do prvních tříd pro školní rok 2019/2020:

pátek 5. dubna 2019 od 14:00 do 17.00 hodin • sobota 6. dubna 2019 od 9:00 do 11:00 hodin

Do první třídy budou zapsány děti narozené v době od 1. září 2012 do 31. srpna 2013, dále děti narozené před dnem 1. září 2012, které z různých důvodů školu dosud nenavštěvují.

 

K zápisu je nutno přinést rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu písemně požádat o odklad povinné školní docházky (v tomto případě je nutné dodat vyjádření školského poradenského zařízení – PPP nebo SPC a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa). Žádost o odklad musí být škole předána nejpozději do 30. 4. 2019.

 

Školské obvody spádových základních škol, stanovené obecně závaznou vyhláškou města, jsou pouze doporučené. Vzhledem k naplněnosti školy je ale bydliště dítěte ve spádové oblasti hlavním kritériem přijímání.

 

Rádi ve škole u zápisu přivítáme všechny zájemce, u dětí mimo obvod ale doporučujeme navštívit také spádovou nebo jinou školu s volnou kapacitou.

 

Podrobná kritéria jsou zveřejněna před  na tomto webu a ve škole.

 

Seznamy obvodových dětí do ZŠ obdrží škola od zřizovatele k 4. 4. 2019. Při změně adresy po tomto termínu musí rodič předložit doklad o trvalém pobytu dítěte, doklad je zpoplatněn.

 

Formuláře k zápisu (Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, Žádost zákonných zástupců o předčasný nástup povinné školní docházky dítěte, Žádost zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky dítěte) jsou zveřejněny na stránkách školy v sekci Ke stažení/Základní informace/Přijímací řízení. https://www.zstylova.cz/dokumenty-ke-stazeni/

 

Den otevřených dveří v 1. třídách se uskuteční v pátek 15. března 2019 od 8,00 do 11,40 hod.

 

 

Mgr. Alice Bláhová, zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň

 

Těšíme se na Vás.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Hezké léto všem!

Budoucí první třídy

Školní družina rozdávala radost v Domovince

Projekt MAP II Písecko napomáhá ke zlepšování kvality vzdělávání v regionu

TYLÁČEK VYHRÁL!!!

Informační brožura pro rodiče budoucích prvňáčků