Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Dnes je úterý, 21. května, svátek má Monika, gratulujeme!

Návštěva předškoláků v základní škole

Návštěva předškoláků v základní škole.

 

Ve středu 13. března  se vypravili předškoláci z Křesťanské mateřské školy na návštěvu do Základní školy J. K. Tyla. Děti se do „velké školy“ velmi těšily a byly zvědavé, co je tam čeká.

Nejdříve se předškoláčci ze všech pozvaných školek sešli v aule, kde zhlédli pohádku připravenou dětmi z dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Uhlíkové. Pohádka se dětem velice líbila.

Poté paní  zástupkyně Bláhová odvedla děti do školní jídelny. Paní kuchařky  dětem přichystaly malou svačinku. Všem dětem chutnalo a už se prý těší, až do této jídelny budou za pár měsíců chodit na obědy.

Po svačině  děti přišly do třídy 1. C,  kde na ně  čekali prvňáčci a jejich paní učitelka Hralová. Děti společně zpívaly, zatančily si taneček, učily se písmenka, zkoušely počítání a vyplňovaly pracovní list.   Na závěr si děti za vydatné pomoci prvňáků vyráběly barevné tulipány.

Děti ze školy byly na  malé předškoláky velmi dobře připraveny, těšily se na ně,  podle slov paní učitelky ani  prý nemohly dospat. Dokonce školáci přinesli z domova pro děti ze školky plnou tašku  sladkostí. Všechny holky a kluci ze školky navíc dostali medaili na krk „už budu školák“, kterou si hrdě nesli do mateřské školy.

Srdečně děkujeme paní učitelce Hralové, dětem z 1. C  i všem ostatním, kteří se na přípravě akce podíleli, za krásně prožité dopoledne. Návštěva „velké školy“ byla pro předškoláky velikou motivací a protože proběhla tak mile a příjemně, jistě všechny děti z naší školky půjdou v září do školy s nadšením.

 

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Dodatek č.1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Plán akcí KMŠ květen 2019

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a žádosti o přijetí 2019

Děti z Křesťanské MŠ se seznamují s řemesly

Průvodce zápisem pro rodiče