Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace o rekonstrukci MŠ – Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy na objektu 11. MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ – VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:
„Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy na objektu 11 MŠ, Na Ryšavce 241,397 01 Písek“

Profil zadavatele

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0d08f954-f256-4e0e-86ca-14aa631dfd09 

 

Veřejná zakázka na stavební práce představuje souhrn celkem tří projektů samostatně financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie (Fondu soudržnosti – FS a Fondu pro regionální rozvoj – ERDF) a to:
a) Projekt „5.1a Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek“ evidovaný u poskytovatele (Státní fond životního prostředí – dále jen SFŽP nebo poskytovatel dotace) pod číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006712 – předmětem projektu je zateplení objektu 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek.
b) Projekt “5.1b Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek“ evidovaný u poskytovatele (Státní fond životního prostředí – dále jen SFŽP nebo poskytovatel dotace) pod číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006713 – předmětem projektu je instalace vzduchotechniky (VZT) – jedná se o technologii zabudované do stavby související a navazující na energetická opatření projektu č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006712.
c) Projekt „Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11.MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek“ evidovaný u poskytovatele (Ministerstvo pro místní rozvoj – dále jen MMR) pod číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010130 – předmětem projektu jsou stavební úpravy pavilonu A včetně vybavení zabudovaného do stavby a stavební úpravy (rekonstrukce) související infrastruktury (kanalizace, voda, elektro, technickohospodářské prostory apod) pro zabezpečení provozu nově vzniklé učebny se zázemím v pavilonu A školy.
Projekty uvedené pod písmenem a), b) jsou spolufinancovány z Operačního programu životní prostředí – dále jen OPŽP.

 

Projekt uvedený pod písmenem c) je z Integrovaného regionálního operačního programu – dále jen IROP .

 

Požadovaný termín dokončení stavby projektu:
5.1a Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek“ č CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006712 zateplení a výměna otvorových výplní pavilonu B do 23.8.2019 (uvedení do zkušebního provozu), výměna otvorových výplní pavilonu C do 23.8.2019, zateplení vnějších konstrukcí pavilonu C do 15.10.2019, zateplení a výměna otvorových výplní pavilonu A a spojovací části D do 15.10.2019 (uvedení do zkušebního provozu);

 

5.1b Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek“ č CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006713 dodávka a instalace technologie VZT do pavilonu B a C do 23.8.2019 (uvedení do zkušebního provozu), dodávka a instalace technologie VZT do pavilonu A a spojovací části D do 15.10.2019 (uvedení do zkušebního provozu);
„Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11.MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek“ č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010130 – stavební úpravy v pavilonu B a C do 23.8.2019 (uvedení do zkušebního provozu), stavební úpravy v pavilonu A a spojovací části D do 15.10.2019 (uvedení do zkušebního provozu)
Dokončení všech staveb s uvedením do trvalého provozu – do 31.10.2019. Kolaudace všech stavebních prací (všech projektů) do 31.10.2019.

 

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Roztančený podvečer Tylovky v Elimu 

Lerní příměstské tábory – ještě jeden termín :-)

Komentáře ředitele školy k dotazům a námětům z třídních schůzek dne 14.3.2022

Akce DUBEN, KVĚTEN

Karneval školní družiny

JARNÍ BRIGÁDA na školní zahradě