Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace o výsledcích zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 – předběžná informace pro veřejnost

K zápisu 6.-7.4.2018 přišli zákonní zástupci celkem 104 dětí. Ti podali celkem 86 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a 22 žádostí o odklad povinné školní docházky. 4 rodiče zároveň požádali o přijetí k základnímu vzdělávání i o odklad povinné školní docházky dítěte. Z žádostí o odklad je již 12 žádostí vyřízeno (byly dodány všechny podklady) u 10 čekáme na vyřízení.

Ze všech žádostí o přijetí je:

 

  • 46 dětí ze spádového obvodu – dle kritérií přijmeme všechny

 

  • 25 dětí z Písku mimo spádový obvod nebo z obcí s uzavřenou smlouvou o společném spádovém obvodu s městem Písek aktuálně se sourozencem ve škole – dle kritérií přijmeme všechny

 

Celkem tedy 71 dětí na 71 volných míst.

 

  • 14 dětí z Písku mimo spádový obvod nebo z obcí s uzavřenou smlouvou o společném spádovém obvodu s městem Písek aktuálně bez sourozence ve škole – dle kritérií přijmeme pouze tolik dětí, kolik se uvolní míst po vyřízení duplicit, po oznámení výsledků přijímacího řízení na 8letá gymnázia a odevzdání zápisových lístků na ně a po vyřízení odkladův průběhu dubna bude dle kritérií proveden los za přítomnosti zástupců zřizovatele, Spolku rodičů a Školské rady, ze kterého bude pořizován videozáznam.

 

  • 1 dítě z obce mimo Písek aktuálně bez sourozence ve škole dle kritérií nepřijmeme.

 

V seznamu je jeden otazník. Jeden z rodičů si vzal registrační číslo REG-JKT 2018/45, žádost nám ale zatím neodevzdal. Pokud nebude žádost podána, nebude zahájeno správní řízení. Pokud máte tedy doma někdo naši žádost s nalepeným naším registračním číslem, dejte nám vědět obratem o svém zájmu.

 

Pokud jste byli u zápisu na více školách, informujte vedení těchto škol o Vašich preferencích.

 

Všechny uvedené počty se mohou do vydání rozhodnutí změnit (doplnění spisu, duplicity apod.) a platí v okamžiku zveřejnění článku.

 

Děkujeme za pochopení.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Konzultační odpoledne

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Nabídka volného místa – hledáme češtináře/češtinářku

Aktuální informace Policie ČR

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 – 11.MŠ Na Ryšavce

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 – 5.MŠ Fügnerovo nám.