Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace o zahájení prací na 11.MŠ Na Ryšavce Písek

K dnešnímu dni 16.7.2019 bylo po skončení všech administrativních úkonů spojených s přípravou a vyřízením dotací po podepsání smluv předáno staveniště mateřské školy zhotovitelské firmě Vakustav s.r.o., Tábor, IČ: 24273554.

 

Podrobnosti zadávacího řízení byly zveřejněny na těchto stránkách školy dne 20.5.2019 https://www.zstylova.cz/informace-o-rekonstrukci-ms-snizeni-energeticke-narocnosti-a-stavebni-upravy-na-objektu-11-ms-na-rysavce-241-397-01-pisek/

 

Termíny se nijak nezměnily a jsou stále platné.

 

Do 23.8.2019 by měly být hotové vnitřní stavební úpravy (rozvody, koupelny a WC, vzduchotechnika…) a vyměněna okna budov B (pavilon dvou tříd) a C (kuchyně a hospodářské zázemí), vymalováno a uklizeno bez nedodělků bránících v užívání tak, aby mohly nastoupit děti od pondělí 2.9.2019 (v týdnu od 26.8. 2019 probíhá prázdninový provoz na 5.MŠ, na který přihlašovali rodiče svoje děti již na konci školního roku).

 

Zateplovací práce pak budou dále pokračovat na vnějším plášti obou budov B a C včetně střech. Stejně tak se začne pracovat uvnitř i vně na budově A (bývalá jeslová třída) a spojovacím krčku D. Tyto části by měly být hotové bez vad a nedodělků dle smlouvy do 15.10.2019. Bude samozřejmě zajištěna bezpečnost všech osob v areálu mateřské školy.

 

Dne 31.10.2019 by mělo dojít k řádnému ukončení a předání celého díla s uvedením do trvalého provozu.

 

Informace o ceně:

Část DÍLAPředmětem plnění je zateplení, výměna oken a instalace VZT vedoucích ke snížení energetické náročnosti a emisí CO2 objektu 11. Mateřské školy umístěné na adrese Na Ryšavce 241, 397 01 Písek. Předmět díla se se dělí na stavební práce související se zateplením částí objektu sestávajícího se z pavilonu A, B, C a spojovací části D a instalaci VZT pro nucené větrání s rekuperací odpadního tepla regulovaného dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel (IR senzorů). Cena Kč bez DPH
1 Stavební část – zateplení a výměna otvorových výplní 11 358 445 Kč
2 Stavební část – instalace VZT s ICR regulací dle množství CO2 797 225 Kč
Celkem Kč bez DPH 12 155 670 Kč
Část DÍLAStavební úpravy představují komplexní rekonstrukci pavilonu A a navazující infrastruktury v pavilonu B a C. Součástí je i řešení bezbariérového přístupu pavilonu A provedeného ve spojovacím dílu D. Spojovací díl D je koridor, který spojuje pavilon B a C s pavilonem A. V rámci stavební rekonstrukce budou provedeny i nové instalace ÚT a elektro v pavilonu A, ale i rekonstrukce vody a kanalizace v pavilonu B a C. Součástí budou i dodávky gastro v pavilonu A zabudované do stavby.  
Stavební úpravy 6 053 452 Kč
Celkem Kč bez DPH 6 053 452 Kč
CELKEM KČ bez DPH 18 209 122 Kč

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 20.560.000,- Kč bez DPH

Z toho:

Snížení energetické náročnosti + VZT (OPŽP) 13.735.000,- Kč bez DPH

Stavební úpravy (IROP): 6.825.000,- Kč bez DPH

 

Ve výběrovém řízení tak došlo k úspoře celkem 2.350.878,-Kč bez DPH.

 

Jde o náročnou a dlouho připravovanou akci, na jejímž konci bude moderní mateřská škola s rozšířenou kapacitou. V příštích letech jsou v plánu další vnitřní rekonstrukce budov B a C a také revitalizace zahrady.

 

O průběhu rekonstrukce je pravidelně informován zřizovatel školy město Písek, osadní výbor Hradiště i rodičovská veřejnost. Kontrolní dny na stavbě budou vždy ve středu od 12:00 hodin.

 

V případě podnětů či dotazů můžete kontaktovat:

  • Ing. Libora Kulíře, technický dozor investora (školy), tel.: 602437264, e-mail: limexcb@gmail.com
  • Ing. Martina Pobudu, hlavního stavbyvedoucího, tel.: 777894236, e-mail: vakustav@volny.cz

 

Nebude jednoduché vše zvládnout, bude to chtít velké nasazení všech pracovníků dodavatelské firmy Vakustav, ale i v mateřské škole a dalších smluvních partnerů.

 

Bude to jistě chtít i velké pochopení Vás všech rodičů především v období září a říjen 2019, kdy bude mateřská škola částečně staveništěm. Jinak se ale celá stavba realizovat nedá.

 

Osobně doufám, že děti v té době uvidí spoustu zajímavých věcí, které podpoří jejich polytechnické vzdělávání. Paní učitelky jsou připraveny využít tato omezení edukativně. Plánujeme samozřejmě také novou budovu na podzim slavnostně společně s dětmi pokřtít a oslavit.

 

 

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy

Bc. Jana Bednarčik, vedoucí učitelka

Stáhnout soubor

    20190716_08091020190716_08093620190716_10323020190716_10331720190716_10335920190716_10353720190716_10364420190716_103858

Další Aktuality

Letní příměstské tábory 2024

Hledáme uklízečku/uklízeče do ZŠ

Karneval školní družiny

AKCE – Březen

Den otevřených dveří v 1. třídách

Pozvánka na akci V tanečním rytmu 2024