Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Kamarádi z hmyzí říše

Děti z páté, deváté a křesťanské mateřské školy získaly během letních prázdnin další nové herní a vzdělávací prvky na školní zahrady.

Vedení základní školy Josefa Kajetána Tyla se podařilo získat prostředky ze dvou projektů spolufinancovaných Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Jeden z projektů, který vznikl ve spolupráci pedagogů ZŠ a vedoucích učitelek 9.MŠ-KMŠ a 5.MŠ, se jmenuje „Kamarádi z hmyzí říše“. Výše příspěvku SFŽP je 85% způsobilých výdajů, které byly plánovány ve výši 436 tis. Kč

V mateřských školách v rámci tohoto projektu navazujeme na environmentální oblasti jednotlivých školních vzdělávacích programů. Pro malé děti jsme si upravili název programu na „Mrňouskové z hmyzí říše“. Jeho pomocí chceme děti naučit, že pozorovat živočichy lze i na zahradě ve městě, že život hmyzu je velmi zajímavý. Děti se učí žasnout nad rozmanitostí přírody. Mohou se učit respektovat i nejmenší tvorečky naší planety a vidět, že život hmyzí říše má svůj smysluplný řád, stejně jako ostatní části přírody. Pohled na hmyzí mikrosvět učí děti úctě a respektu ke všemu živému.

Nové hrací prvky, které jsou součástí projektu, přibližují dětem zábavnou a zajímavou formou svět hmyzu. Realizaci provedla firma Hřiště pod květinou, od které již máme na našich zahradách více krásných a praktických herních prvků. Na zahradách obou školek se tak nově objevily dřevěné prolézací tunely, které svým tvarem evokují mravence, i vyvýšené záhony k pěstování bylinek i květin vhodných pro hmyzí kamarády. Také byly nainstalovány hmyzí domečky. Děti je postupně vyplňují materiálem, do kterého se mohou mrňouskové z hmyzí říše nastěhovat a děti pak je pak mohou zblízka pozorovat. Nová dřevěná pexesa s možností každodenní obměny obrázků dávají dětem příležitost seznamovat se obrázky živočichů i rostlin formou hry, u bytelných dřevěných stolů s lavicemi plánujeme s dětmi v teplém období na zahradě kreslit, používat lupy a mikroskopy, prohlížet knihy a časopisy, tvořit z přírodnin a podobně.

Je nutno zmínit, že na zahradě základní školy se kromě hmyzího hotelu objevily také vyvýšené záhony a hlavně přírodní přístřešek, který bude sloužit jako venkovní učebna jak pro žáky ZŠ tak i pro případné návštěvy z MŠ.

Poděkování patří panu řediteli a vedoucím učitelkám mateřských škol i dalším pedagogům základní školy, kteří se podíleli na přípravě celého projektu. Velký dík náleží také p. Ing. Morávkovi, který s námi na přípravě a administraci projektu ve svém volném čase spolupracoval.

 

Bc. Helena Kučerová, vedoucí učitelka 9.MŠ a KMŠ

Stáhnout soubor

    hmyzí domekmravenci 1mravenci 2mravenci 3mravenci 4OLYMPUS DIGITAL CAMERApexeso 1OLYMPUS DIGITAL CAMERAvyvýšené záhony

Další Aktuality

Letní příměstské tábory 2024

Akce KMŠ březen 2024

Hledáme uklízečku/uklízeče do ZŠ

Karneval školní družiny

Eskymáci v Jahůdkách

Jahůdky se starají o ptáčky