Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Poznáváme přírodní živly

Veverka chystá novou interaktivní zahrádku je nosné téma, jak našim dětem v 11. mateřské škole na Hradišti přibližujeme svět kolem nás v souvislostech.

 

Proto jsme se také rozhodli vytvořit nový Projekt „Poznáváme přírodní živly“.

 

Veškerá příroda je prostoupena čtyřmi živly – zemí, vodou, vzduchem a ohněm. Na procházkách v okolí naší MŠ zkoušíme vnímat, kde převládá lehká vzdušnost, kde naopak zemská tíha. Suchá stráň a pod ní se vinoucí řeka představuje protiklad ohně a vody.

 

Projekt „ Poznáváme přírodní živly „ je součástí nového ŠVP 11. Mateřské školy Písek. Sám ŠVP se obrací v tématech na přírodní živly kolem nás. Cílem projektu přírodní živly na školní zahradě napomáhá dětem rozpoznat pozorující se počasí a roční období.

 

Projekt „Přírodní živly“ vznikl ve spolupráci vedení školy, pedagogů, nepedagogů a rodičů. Celková způsobilé výdaje projektu byly naplánovány na 221 548,-Kč, výše příspěvku SFŽP je 85% způsobilých výdajů, tedy 188 316,-Kč.

 

Projekt je dále popsán jako 4 živly na Hradišti, kde se děti učí plít záhony za asistence pedagogů. Péčí o záhon a sledování dění kolem něj děti získávají nové poznatky a zkušenosti přirozeným a hravým způsobem. Malí zahradníci a zahradnice si také společně s pedagogy a rodiči zasadili stromy na školní zahradě. Tím projekt přírodní živly v zahradě dětem umožní natrénovat si spolupráci a předvídající situace ve volné přírodě.

 

 

Bc. Jana Bednarčik, vedoucí učitelka MŠ

Stáhnout soubor

    IMG-20210923-WA0017IMG-20211027-WA0001IMG-20211027-WA0004IMG-20211027-WA0006IMG-20211027-WA0008IMG-20211027-WA0009

Další Aktuality

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 11.MŠ, Na Ryšavce, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2022/2023

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Školička pro předškoláky