Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Komentáře ředitele školy k dotazům a námětům z třídních schůzek ze dne 22.3.2022

Děkuji všem rodičům za účast na třídních schůzkách, projednání všech bodů navrhovaného programu a zpětnou vazbu, která nám pomáhá o školních věcech a školním životě přemýšlet a směřovat nás dál v naší vizi být školou, kde si každý najde svoje. V níže uvedených řádcích se pokouším šířeji a v souvislostech odpovědět na jednotlivé dotazy či situace. Pokud by se vám zdálo, že to „není ono“, ozvěte se. Rád se nad věcí sejdu i osobně. Pokud máte další připomínky, dotazy či podněty, nečekejte s nimi až na další schůzky. My všichni (vedení školy i vyučující) jsme připraveni konzultovat podobné ihned a nejlépe osobně.

PK

Komentáře ředitele školy k dotazům a námětům z třídních schůzek dne 22.3.2022 ke staženíStáhnout soubor

Další Aktuality

Roztančený podvečer Tylovky v Elimu 

Lerní příměstské tábory – ještě jeden termín :-)

Komentáře ředitele školy k dotazům a námětům z třídních schůzek dne 14.3.2022

Karneval školní družiny

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2023/2024 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Program třídních schůzek 14.3.2023 a vyúčtování příspěvku Spolku rodičů