Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY VŠEM!

Milí žáci a žákyně, kolegové a kolegyně a všichni, kdo právě čtete tyto řádky. Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za celoroční spolupráci a podporu, a popřál Vám klidné a pohodové léto.

 

Loni jsem k vám všem mluvil jako kapitán lodi, letos mě administrátor našeho webu přivedl svou grafikou na nápad promluvit k vám jako strojvedoucí vlaku mířícího každý rok do cílové stanice „Vzdělání nad Otavou“.

Náš vlak se po dlouhé jízdě školním rokem 2017/2018 chystá zastavit. Konečně, řekl bych.

Dovolte mi proto na závěr pár slov.

Byla to jízda vskutku dobrodružná a objevná, po většinu času ale pohodová a s dobrými kolejemi pod námi. Zažili jsme ale společně i výluky, čas od času i nečekané výhybky, spadlé troleje a slepé koleje. Se všemi překážkami jsme se ale společně poprali statečně, nástrahy jsme překonali a dnes dostanete do rukou závěrečné vysvědčení hodnotící vaši práci v průběhu jízdy.

Jsem moc rád, že většina z vás pilně pracovala, aktivně jste se na jízdě podíleli a pracovali nad zadanými úkoly. Odměnou je vám to, co vám nikdo nikdy nevezme. Jsou to vaše vědomosti a dovednosti, vy prostě ve světě nezabloudíte.

Bohužel je ve škole i pár žáků, kteří si během prázdnin užijí prodloužení v podobě opravných zkoušek. Těm přeji, aby zabojovali a v září nastoupili do připraveného vlaku s platnou jízdenkou a se všemi vypořádanými dluhy.

Kromě pochval a odměn jsem musel rozdat i několik výstrah strojvedoucího v podobě důtek a snížených známek z chování, ale bylo jich k mé radosti méně než je návěstidel na putimském nádraží.

Zvlášť slavnostní pocit je to pro naše nejmenší cestující – prvňáčky. Často zde mají dnes i rodiče a jistě se těší prvního velkého ohodnocení své poctivé práce. Všichni do jednoho ukázali, že jsou platnými pasažéry našeho vlaku.

Zato trochu smutno je v devátém vagónu. Přišel ten vytoužený okamžik, na který se všichni z nich dlouho těšili. Okamžik, kdy se vagón odpojí a pojede už po jiné koleji. To už nebude lokálka, ale pořádný rychlík. Ale dnes jako by se jim z nádražní budovy ven nechtělo a nejedno oko se leskne slzami. No, já jsem vám říkal, že to tak bude.

Děkuji všem průvodčím – kolegům a kolegyním za jejich poctivou práci navzdory všem překážkám. Vím, jak je vaše práce náročná. Vím také, jak je často nedoceněná.

Poděkování si zaslouží i všichni další provozní pracovníci z topírny, nádražní pokladny, nádražní restaurace, úklidová četa, traťová četa, ani bez jejich každodenní pečlivé a poctivé černé práce by škola (tedy vlastně vlak a nádraží) fungovat nemohly.

Přeji vám všem krásné léto, užijte ho ve zdraví a načerpejte síly do dalšího jízdy vlakem číslo 2018/2019 s  odjezdem 3.9.2018 v 8:00 hodin.

 

PS: A zpožděný opravdu nebude :-)

Léto budiž pochváleno.

 

 Pavel Koc, strojvedoucí

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Tyláček č. 117 – letní čtení k vodě a na výlety

Život dětem 2021 – myslíme i na druhé

Nabídka volného místa – francouzský jazyk

Post Bellum – Příběhy našich sousedů

Krásné prázdniny a klidné léto všem!

Ohlédnutí za distančním Ekotýmem